„Globalne obowiązki – realizacja Celów” – nowy raport SDG Index and Dashboards

10 lipca 2018

Bertelsmann Stiftung i SDSN (Sustainable Development Solutions Network), opublikowały trzecią edycję Raportu „SDG Index and Dashboards (pn.”Globalne obowiązki – realizacja celów”). Publikacji prezentuje dane dla wszystkich 193 państw członkowskich ONZ i ocenia, czy kraje są na dobrej drodze do spełnienia każdego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W tym roku na czele rankingu stoją Szwecja, Dania i Finlandia. Polska zajęła 32 miejsce.

Trzy lata po historycznym szczycie ONZ w Nowym Jorku, gdzie wszystkie państwa członkowskie ONZ przyjęły Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), Raport „SDG Index and Dashboards” prezentuje pierwszą w historii ocenę wysiłków rządów w kierunku ich realizacji. Analiza pokazuje, że żaden kraj nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia wszystkich celów do 2030 r. Ponadto sprawozdanie rzuca światło na mechanizmy wdrażania podejmowane przez kraje G20. Brazylia, Meksyk i Włochy podjęły najpoważniejsze kroki w krajach G20, aby osiągnąć Cele (opracowały strategie  SDG, powołały jednostki koordynacyjne w rządach). Jednak luki w zaawansowaniu działań na rzecz wdrażania SDG w krajach G20 są duże:

  • Żadne państwo G20 nie w pełni dostosowało swój budżet krajowy do Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • Indie i Niemcy tylko częściowo podjęły się oceny potrzeb inwestycyjnych.
  • Według danych, Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska podjęły najmniej działań w zakresie realizacji Celów.

„Globalne obowiązki – realizacja celów”

Tegoroczne wydanie raportu SDG „Globalne obowiązki – realizacja celów” to trzecia edycja corocznej inwentaryzacji postępów w zakresie SDG przygotowana przez Bertelsmann Stiftung i Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Na czele rankingu SDG – podsumowującego postępy we wszystkich Celach – stoją Szwecja, Dania i Finlandia. Jak oceniają autorzy raportu kraje te są obecnie na najlepszej drodze do osiągnięcia 17 Celów, ale potrzeba jeszcze więcej wysiłków, aby dotrzeć do nich do 2030 r. Niemcy i Francja to jedyne kraje grupy G7 w pierwszej dziesiątce zestawienia. Stany Zjednoczone zajmują 35. pozycję w rankingu, podczas gdy Chiny i Rosja zajmują odpowiednio 54. i 63. miejsce. Ostatnie miejsce zajmują Demokratyczna Republika Konga, Czad i Republika Środkowoafrykańska. Ze względu na uwzględnienie nowych danych w tegorocznym Indeksie, wyniki poszczególnych krajów nie mogą być porównywane z wynikami zeszłorocznych indeksów SDG.

Czytaj o ubiegłorocznej edycji raportu „SDG Index and Dashboards 2017” >>

– Udoskonalenia wprowadzone do indeksu SDG 2018, w tym raportowanie danych trendów i danych dla wszystkich 193 państw członkowskich ONZ, odpowiadają na prośby i uwagi otrzymane od rządów i zainteresowanych stron z całego świata. Sprawdzenie, czy dany kraj jest na dobrej drodze do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, pomoże rządom, przedsiębiorstwom i społeczeństwu obywatelskiemu określić priorytety działań „- mówi Guido Schmidt-Traub, dyrektor naukowy SDG Index (SDSN).

Państwa G20 muszą wzmocnić wysiłki

Po raz pierwszy w raporcie przedstawiono tendencje dotyczące postępów poszczególnych krajów w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Autorzy zdecydowali się oszacować, na podstawie historycznych wyników, czy dany kraj ma szansę na osiągnięcie określonych SDGs do 2030 roku. Jak wynika z ich obserwacji większość krajów czyni postępy na drodze do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, jednak wciąż najwolniej zachodzi zmiana w  odniesieniu do niektórych Celów środowiskowych. Wiele krajów o wysokim dochodzie niemal całkowicie wyeliminowało skrajne ubóstwo lub głód, jednocześnie uzyskując najniższe wyniki w zakresie takich celów jak „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, „działania w dziedzinie klimatu” lub „życie pod wodą”.

Kraje o niskich dochodach, z kolei, które zrobiły znaczne postępy w kierunku zakończenia skrajnego ubóstwu lub poprawy w dostępie do usług zdrowotnych i edukacyjnych, wciąż nie mają odpowiedniej infrastruktury i mechanizmów do zarządzania kluczowymi kwestiami środowiskowymi. W związku z tym ich ogólne wyniki pozostają znacznie niższe niż w krajach o wysokim dochodzie.

– Raport pokazuje kluczową rolę krajów G20 dla realizacji globalnych celów. Bogate kraje muszą działać jako wzór do naśladowania i muszą ograniczać negatywne skutki uboczne swoich działań, zapewniając jednocześnie skuteczne sposoby włączania 17 Celów do krajowych planów działania „, mówi Aart De Geus, dyrektor generalny i prezes Bertelsmann Stiftung.

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane przez ekspertów z SDSN i Fundacji Bertelsmanna, pod kierunkiem specjalnego doradcy ONZ i światowej sławy ekonomisty prof. Jeffreya Sachsa. Indeks SDG i interaktywny panel kontrolny zbierają dostępne dane dla wszystkich 193 państw członkowskich ONZ i oceniają, gdzie każdy z krajów jest w 2018 roku na drodze do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Indeks SDG pozycjonuje kraje w oparciu o ich ogólną skuteczność w realizacji 17 Celów ONZ. Interaktywne pulpity SDG używają wykresu do oceny, gdzie dany kraj stoi na każdym z 17 SDG.

POBIERZ RAPORT >>

O autorach

SDSN to globalna sieć instytucji wiedzy, która wspiera wdrażanie SDGs w skali lokalnej, krajowej i globalnej. Fundacja Bertelsmanna, działa na rzecz promowania integracji społecznej dla wszystkich i zobowiązuje się do realizacji tego celu poprzez programy poprawy edukacji, kształtowania demokracji, rozwoju społeczeństwa, promowania zdrowia, ożywienia kultury i wzmocnienia gospodarki.

źródło: tłumaczenie własne za http://www.sdgindex.org/