Raport Odpowiedzialności Społecznej Coca-Cola HBC Polska 2014

29 października 2015

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska,

Coca-Cola HBC Polska już po raz ósmy opublikowała Raport Odpowiedzialności Społecznej. Aby dotrzeć również do młodych ludzi, raport oprócz wersji zgodnej ze standardem GRI (Global Reporting Initiative) jest też dostępny w postaci strony internetowej zawierającej kilka graficznych historii opowiadających o wyzwaniach społecznych istotnych z punktu widzenia zrównoważonej strategii biznesowej: Woda to życie, Opakowania to surowce, Ruch to odpowiedź, Wpływ ekonomiczny, Wolontariat. Jednocześnie raport przedstawia konkretne przykłady działań po stronie firmy i konsumentów przyczyniające się do wspólnego budowania zrównoważonej przyszłości w tych obszarach. Raport został opublikowany w Internecie pod adresem www.raportcsr-cchellenic.pl

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie moda czy filantropia, ale istotny element zrównoważonej strategii biznesowej zarówno dla Coca-Cola HBC Polska, jak i całej Grupy Coca-Cola Hellenic. Potwierdzeniem tego podejścia jest zdobycie przez Coca-Cola HBC AG drugi rok z rzędu tytułu lidera wśród światowych producentów napojów w tegorocznym rankingu Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

W Raporcie Odpowiedzialności Społecznej za rok 2014 przedstawiamy w postaci graficznych historii nasze działania CSR w Polsce, które stanowią odpowiedź na stale zachodzące w naszym otoczeniu zmiany i wyzwania przyszłości. Coca-Cola HBC Polska tworzy zrównoważoną przyszłość wspólnie ze swoimi pracownikami, konsumentami oraz partnerami biznesowymi i społecznymi w oparciu o wspólne, zrównoważone wartości. W raporcie pokazano przykłady takiego podejścia – które łączy w sobie korzyści społeczne oraz ekologiczne z wymiernymi korzyściami finansowymi i strategicznymi dla samego przedsiębiorstwa – w postaci wielu opisanych tam projektów i inicjatyw.

„Młodzież jest filarem zrównoważonej przyszłości, w której świadoma konsumpcja, zdrowy styl życia, ekologia, edukacja i odpowiedzialne społecznie zarządzanie przedsiębiorstwami będą stanowiły o sukcesie zarówno prywatnym, jak i biznesowym. Mamy nadzieję, że nowoczesna i przejrzysta forma naszego raportu CSR za 2014 r. zachęci właśnie młodych ludzi do wspólnego rozwiązywania problemów współczesnego świata”, powiedział Grzegorz Moskal, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji.

Raport – dostępny pod adresem www.raportcsr-cchellenic.pl – powstał w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI G4): niezależnej, międzynarodowej instytucji, której celem jest rozwijanie praktyk raportowania działalności w zakresie CSR. Wszelkie dodatkowe informacje na temat tej publikacji i działalności firmy w zakresie CSR można uzyskać pod adresem grzegorz.moskal@cchellenic.com.