Raport CSR Provident Polska w konkursie „Raporty Społeczne 2018”

10 września 2018

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Provident Polska jest jedyną publikacją z branży pożyczkowej wśród rekordowej liczby 49 raportów rywalizujących o nagrodę internautów w konkursie „Raporty Społeczne 2018”, organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Provident przygotował raport CSR po raz trzeci. Przedstawia w nim działania na rzecz etyki, odpowiedzialnego pożyczania oraz dialogu z interesariuszami, jakie firma podejmowała w latach 2016-2017.

Provident Polska, jako lider sektora pożyczkowego, wywiera realny wpływa na kształtowanie najwyższych standardów etycznych w swojej branży. Współtworzy branżowe samoregulacje, wspiera inicjatywy promujące dobre praktyki, jest inicjatorem i jednym z założycieli Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Etyka jest podstawą podejścia Providenta do wszelkich działań i, opierając się na niej, buduje swoje relacje z otoczeniem, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju gospodarki i społeczeństwa.

Działania skoncentrowane na wartościach

Opublikowany we wrześniu raport społecznej odpowiedzialności biznesu Provident Polska 2016-2017 pt. „O etyce i zaangażowaniu” w pełni ilustruje działania firmy, dla której najważniejszymi wartościami są: szacunek, odpowiedzialność i przejrzystość.

Provident wierzy w plany swoich klientów i wspiera w ich realizacji, stawiając też na odpowiedzialną edukację finansową Polaków, rozwój lokalnych społeczności i dzielenie się wiedzą. Ambasadorami projektów społecznych firmy są jej pracownicy i doradcy klienta, a co trzeci członek zespołu Providenta jest zaangażowany w wolontariat.

Kluczowe tematy raportu Providenta

W raporcie zostały ujęte najważniejsze tematy wynikające z realizowanej przez Provident Polska strategii i podjętych w niej zobowiązań. W dokumencie znalazły się informacje o działaniach Providenta na uregulowanym rynku pożyczek w Polsce oraz o podejmowanych przez firmę inicjatywach, których celem było kształtowanie i rozwijanie etycznych postaw.

Autorzy raportu dużo miejsca poświecili społecznemu wpływowi firmy na otoczenie, przede wszystkim edukacji finansowej, prowadzonej przez nią za pośrednictwem mediów tradycyjnych i internetu, promującej właściwe postawy i nawyki oraz  przekazującej rzetelną wiedzę o produktach finansowych, inwestowaniu, oszczędzaniu, pożyczaniu i przysługujących klientom prawach.

Zgodność z najwyższymi standardami

Fundamentem działalności Grupy International Personal Finance, do której należy Provident Polska, jest Kodeks Etyczny, wdrożony w 2013 roku i obowiązujący we wszystkich spółkach grupy.

Dlatego też polska Spółka dba, aby o swoich dobrych praktykach informować w przejrzysty i odpowiedzialny sposób, zgodnie z najnowszymi standardami. „O etyce i zaangażowaniu. Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Provident Polska 2016-2017” został przygotowany w oparciu o Standardy GRI opublikowane w 2016 roku.

– Obecny raport o społecznej odpowiedzialności Provident Polska w latach 2016-2017 jest już trzecią publikacją podsumowującą nasze działania w obszarze CSR. Opracowujemy go co dwa lata z myślą o naszych klientach, pracownikach i współpracownikach, bo chcemy, aby dokładnie wiedzieli co robimy dla nich i otoczenia firmy. To również wartościowa dokumentacja działań Providenta, dzięki której możemy analizować i doskonalić nasze projekty – mówi Małgorzata Domaszewicz, kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa. –Wierzymy też, że nasze podejście do prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego może być inspirujące dla innych firm, zwiększyć ich świadomość i zaangażowanie  w kształtowanie dobrych wzorców zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnić działania na rzecz lokalnych społeczności – dodaje Małgorzata Domaszewicz.

Nagroda internautów w Konkursie „Raport Społeczny 2018”

Raport społecznej odpowiedzialności Provident Polska i 48 publikacji innych firm, powalczy o nagrodę internautów na najlepszy raport społeczny 2018 roku. Głosowanie potrwa do 17 września 2018 roku na stronie www.raportyspoleczne.pl Internauci mogą zapoznać się ze wszystkimi raportami poprzez Bibliotekę Raportów i oddać głos na trzy publikacje. W zeszłym roku w głosowaniu on-line wzięło udział ponad 13 tys. osób.

Równocześnie z trwającym głosowaniem w Internecie, będą trwać obrady niezależnego jury. Swoje nagrody przyznają też dziennikarze, Minister Inwestycji i Rozwoju, a także przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Konkurs jest organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmę Deloitte. Patronat nad nim objęli, między innymi,  Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Federacja Konsumentów oraz  Giełda Papierów Wartościowych.

Więcej informacji na temat konkursu, można znaleźć na stronie http://raportyspoleczne.pl.

źródło: materiały prasowe firmy