Ranking Odpowiedzialnych Firm – trwają zgłoszenia

30 stycznia 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w jedenastej już edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Jest to zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Ranking publikowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym zestawienia, które przygotowuje Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego i Jarosław Horodecki, weryfikuje Deloitte.

Uczestnictwo w rankingu jest darmowe. Warunkiem wzięcia udziału w Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest wypełnienie ankiety, korzyścią zaś otrzymanie nagród i wyróżnień, a przede wszystkim możliwość sprawdzenia swojej firmy pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Szczególnie, że w tym roku organizatorzy mocniej uwzględnią światowe trendy: odpowiedzialne innowacje, zrównoważony rozwój i odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

W jedenastej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm dokonane zostały duże zmiany, których powodem są postulaty zgłaszane przez uczestników rankingu. W tym roku podstawą do stworzenia rankingu jest jedna ankieta składająca się z 50 pytań zamkniętych z dwoma odpowiedziami do wyboru. Zmiana ta zdecydowanie uprości proces wypełniania ankiety. Ponadto wprowadzony został nowy podział ze względu na stopień zaangażowania w kwestie związane z odpowiedzialnością biznesu. Podział obejmuje trzy poziomy: diamentowy, platynowy oraz kryształowy. Szczegóły dotyczące metodologii przedstawia regulamin.

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w rankingu proszone są o wysłanie wiadomości z potwierdzeniem chęci uczestnictwa. Organizatorzy przekażą ankietę, którą należy odesłać w terminie do 28 lutego.

Kontakt dla firm zainteresowanych rankingiem: napisz na email

Źródło: rankingodpowiedzialnychfirm.pl