Przyjęto deklarację o etycznych działaniach PR

12 października 2017

Specjaliści ds. public relations i komunikacji na całym świecie powinni wystrzegać się działań wprowadzających odbiorców w błąd, jak „astroturfing” i nie dyskryminować odbiorców pod względem płci, pochodzenia, religii, niepełnosprawności czy pod względem żadnej innej przesłanki. Między innymi takie zasady zostały zawarte w deklaracji przedstawionej podczas światowego szczytu poświęconemu komunikacji i PR „ICCO Global Summit”, zorganizowanego przez International Communications Consultancy Organisation, na poczatku października w Helsinkach. 

Deklaracja Helsińska to zbiór zasad, które muszą być zachowane, aby działania PR i komunikacji mogły być zostać uznane ze etyczne. Nowa Deklaracja oparta jest na Karcie Sztokholmskiej (Stockholm Charter) – dokumencie przyjętym przez ICCO w 2003 roku.

Celem nowego dokumentu jest próba zjednoczenia globalnego środowiska PR na rzecz rozwijania działań etycznych, w związku z rosnącym wpływem public relations na świecie i potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieetycznego PRu i komunikacji.

Jak podkreślał Francis Ingham – dyrektor ICCO – branża PR powinna z założenia opierać się na wartościach etycznych. „Deklaracja Helsińska jest ważnym krokiem naprzód” – stwierdził Ingham, dodając, że zasady przedstawione w dokumencie można stosować na całym świecie.

10 zasad PR-u ustanowionych w Deklaracji Helsińskiej (tłumaczenie proto.pl)

  1. Pracować etycznie, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
  2. Przestrzegać najwyższych standardów dotyczących profesjonalnych praktyk w branży public relations i komunikacji.
  3. Szanować prawdę, postępować szczerze i uczciwie z pracownikami, kolegami, klientami, mediami, rządem i opinią publiczną.
  4. Chronić prywatne prawa klientów, organizacji i jednostek przez zapewnianie bezpieczeństwa poufnych informacji.
  5. Być świadomym swoich obowiązków w zakresie dbania o reputację przedsiębiorstwa.
  6. Mówić otwarcie o współpracach sponsorskich i nigdy nie angażować się w działania wprowadzające w błąd, takie jak astroturfing.
  7. Być świadomym potęgi mediów społecznościowych i używać ich w sposób odpowiedzialny.
  8. Nie uczestniczyć w tworzeniu ani świadomym rozpowszechnianiu fałszywych informacji.
  9. Stosować się do kodeksów postępowań stworzonych przez branżowe stowarzyszenia, być świadomym kodeksów obowiązujących w innych państwach i wykazywać się profesjonalizmem i szacunkiem w każdym czasie.
  10. Dbać o to, by obowiązki służbowe były wypełniane bez powodowania naruszeń na tle różnicy płci, rasy, orientacji, religii, niepełnosprawności i każdej innej formy dyskryminacji.

źródło: holmesreport.com, proto.pl