Prezes Velux Polska o istotności efektywności energetycznej

11 czerwca 2019

Dotyczy firmy: Grupa Velux,

Prezes Velux Polska Jacek Siwiński w rozmowie z WNP.PL opowiedział o wadze lepszego gospodarowania surowcami, skutecznego zarządzania zasobami pracy i wdrażania rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego dla bardziej efektywnej działalności firm w branży energetyki.

Praktyki związane z oszczędnością surowców i zasobów oraz energii, a także coraz lepszym wykorzystaniem odpadów są ważne nie tylko z perspektywy polityki środowiskowej firm, ale przede wszystkim z uwagi na tkwiący w nich potencjał możliwości redukcji kosztów.

– Na przykład w naszej działalności kierujemy się sześcioma kluczowymi zasadami dotyczącymi polityki środowiskowej: nieustannym minimalizowaniem naszego wpływu na środowisko, proekologicznym projektowaniem produktów, efektywnym użytkowaniem surowców, energii i wody, utrzymywaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy, współpracą z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi na rzecz osiągnięcia najwyższych standardów ochrony środowiska oraz poszukiwaniem rozwiązań, które pozwolą uczynić nasze produkty dużo bardziej przyjaznymi środowisku, niż wymagają tego zewnętrzne normy – mówi Jacek Siwiński, prezes Velux Polska.

Prezes Velux podkreśla, że przykłady wielu firm udowadniają, że mądrze prowadzona polityka zrównoważonego rozwoju pozwala osiągać znaczne korzyści gospodarcze i zwiększać swoją konkurencyjność. Taka świadomość powinna stać się powszechna wśród przedsiębiorców w Polsce.

Zysk i społeczna odpowiedzialność nie stoją ze sobą w sprzeczności. Działalność nastawiona na zyski wcale nie musi być szkodliwa, jeśli jednocześnie firma potrafi zarabiać pieniądze w sposób odpowiedzialny. Jest to zdecydowanie model biznesowy, który należałoby wspierać. W Polsce rozumienie „społecznej odpowiedzialności” koncentruje się często na różnego rodzaju akcjach społecznych lub pomocy socjalnej.

– Tymczasem odpowiedzialna firma, to taka, która tworzy produkty lub usługi przyjazne konsumentom oraz zdrowe, które są produkowane z poszanowaniem dla pracowników oraz z zachowaniem najwyższych norm dbałości o środowisko. Czyli powiedziałbym, że jest to firma, która przede wszystkim zarabia odpowiedzialnie, a nie tylko wydaje zarobione pieniądze na cele społeczne. Biznesy, które budują pozytywny łańcuch wartości na każdym etapie tworzenia i sprzedaży produktu, są perspektywiczne – podkreśla Jacek Siwiński.

Przeczytać całą rozmowę można na portalu internetowym.

Źródło: wnp.pl