Praktyki Henkla w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017”

17 kwietnia 2018

Podczas tegorocznej 7. edycji Targów CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosiło swój doroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017”. Znalazło się w nim 19 praktyk firmy Henkel Polska, partnera strategicznego FOB, w tym 9 nowych i 10 długoletnich.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017” to największy krajowy przegląd działań społecznie odpowiedzialnego biznesu. Najnowsza, 16. edycja, opisuje rekordową liczbę 1190 dobrych praktyk zgłoszonych przez 177 firm. Już tradycyjnie zostały one pogrupowane w 7 obszarów, opisanych przez normę ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

POBIERZ RAPORT >>

Raport FOB za 2017 rok uwzględnia 9 nowych oraz 10 praktyk długoletnich realizowanych przez firmę Henkel.

 • W kategorii Prawa człowieka, twórcy raportu docenili dwie nowe praktyki Henkla: polityka antymobingowa, która służy przeciwdziałaniu i eliminacji wszelkich zachowań o charakterze mobbingowym w miejscu pracy, oraz polityka wspierania różnorodności, gwarantująca wszystkim pracownikom firmy równe szanse rozwoju i samorealizacji. Dodatkowo, wyróżnienie otrzymała długoletnia praktyka – Tydzień Różnorodności, który Henkel Polska organizuje od 2013 roku celem promocji idei różnorodności wśród pracowników.
 • Praktyki z zakresu pracy to kolejny obszar, w którym doceniono działania firmy. Wśród nowych praktyk znalazł się „Program mentoringowy”, którego celem jest transfer wiedzy między różnymi pokoleniami pracowników Henkla a także projekt „iLead”, w ramach którego działa platforma komunikacyjna dla wszystkich liderów firmy. Wieloletnie praktyki Henkla wyróżnione w raporcie to „You grow”, projekt skierowany do najzdolniejszych, młodych pracowników, oraz „Make an Impact on Tomorrow” („MIT”), czyli program wolontariatu pracowniczego Henkla, realizowany już od 20 lat.
 • W kategorii Środowisko wyróżnienie zyskał edukacyjny konkurs grantowy Henkla Eko Odkrywcy.
 • Kongres Różnorodności organizowany przez Henkel Polska i BETTER od 2013 r. po raz kolejny został uwzględniony w raporcie w kategorii Uczciwe praktyki organizacyjne. W tej części znalazła się także nowa praktyka Wspieranie zrównoważonych praktyk biznesowych wzdłuż łańcucha dostaw. Opisuje ona inicjatywę Together for Sustainability, w ramach której przeprowadzane są audyty dostawców, oceniające ich praktyki w obszarach takich jak zarządzenie, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo. Kryteria oceny w ramach audytu są zunifikowane ze standardami UN Global Compact, a ocena dostawcy jest wiążąca dla wszystkich firm zrzeszonych
  w inicjatywie.
 • Akcja „Razem odpowiedzialni” realizowana przez firmę Henkel i Auchan Polska to nowa praktyka wyróżniona w obszarze Zagadnienia konsumenckie.
 • Aż 8 praktyk Henkla zostało docenionych w kategorii Zaangażowanie społeczne
  i rozwój społeczności lokalnej.
  Większość z nich to działania wieloletnie i wynikają ze strategii zrównoważonego rozwoju realizowanej w Henklu od wielu lat. W raporcie uwzględniono następujące programy: „Wiem, że warto się uczyć”, Konkurs dla studentów CSR Masters, Shaping futures, „Świat Młodych Badaczy”, „Ambasadorzy zrównoważonego rozwoju”, „W drodze do pracy” a także inicjatywy z zakresu marketingu zaangażowanego społecznie: „Dziecięca radość w twoich rękach” oraz „Kupujesz – pomagasz”.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2017” został zaprezentowany podczas 7. edycji Targów CSR – największego wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Targi organizowane są co dwa lata od 2005 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Motywem przewodnim tegorocznej edycji był „Biznes we współpracy”. W ramach wydarzenia przeprowadzono 15 paneli dyskusyjnych i warsztatów. Jednym z nich był panel zatytułowany „Praca dzisiaj i praca jutra. Czego się obawiamy i na co mamy nadzieję?”, w którym wzięła udział Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Odwiedź wyszukiwarkę dobrych praktyk CSR >> 

– W dzisiejszych czasach dobre miejsce pracy to takie, w którym najróżniejsze grupy pracowników czują się dobrze. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pracodawca jest otwarty na swoich pracowników i ich potrzeby, traktuje ich jako kluczowy zasób, a nie tylko narzędzie do osiągnięcia swojego celu. W Henklu traktujemy wszystkich zatrudnionych jednakowo, niezależnie od płci, narodowości i wieku. Jest to zgodne z promowaną przez nas kulturą organizacyjną opartą na idei różnorodności – powiedziała Dorota Strosznajder.

Jako że hasłem 7. Targów CSR był „Biznes we współpracy”, firma Henkel zaprezentowała na swoim stoisku działania realizowane wspólnie z wieloma różnymi podmiotami, organizacjami non-profit, parterami biznesowymi, dostawcami a także pracownikami. Wspólnym mianownikiem tych praktyk była społeczna odpowiedzialność biznesu, która w Henklu obejmuje wiele różnych obszarów, m.in.: rynek pracy (aktywizację zawodową kobiet), edukację, wolontariat pracowniczy czy też promocję idei różnorodności w otoczeniu biznesowym. Oprócz cennych inspiracji CSRowych na stoisku można było skorzystać z atrakcji promujących zdrowy tryb życia, m.in. przygotować własny koktajl owocowy przy pomocy koktailera podłączonego do rowerka stacjonarnego i dzięki temu zasilanego pracą własnych mięśni.

Biznes inspirował do współpracy. Za nami 7. Targi CSR >>

źródło: materiały prasowe firmy