Lafarge zbadało poziom zadowolenia pracowników

16 lipca 2019

Dotyczy firmy: LafargeHolcim,

Firma Lafarge postanowiła zbadać zadowolenie wśród pracowników, by sprawdzić, jak oceniają poszczególne obszary pracy. O wynikach tego badania w rozmowie z PulsHR.pl opowiada Inga Chodorowska-Korpak, dyrektor ds. organizacji i zasobów ludzkich, członek zespołu zarządzającego Lafarge w Polsce.

Badanie zadowolenia w firmie Lafarge pokazało, że 22 proc. pracowników poleciłoby pracę w Lafarge. 37 proc. odpowiedzi było neutralnych, a 42 proc. osób nie rekomendowałoby tej firmy kandydatom. Poszczególne obszary były oceniane w skali od 0 do 10. Za pozytywne odpowiedzi były uznawane te, które zdobyły 9-10 punktów, za neutralne te w przedziale 7-8, natomiast negatywne były zaznaczenia od 0 do 6 punktów. Pracownicy najwyżej ocenili bezpośrednich przełożonych, najniżej z kolei został oceniony obszar procesów i procedur, a także rozwój kariery.

– Jako zarząd podjęliśmy pracę z poszczególnymi zespołami – zeszliśmy w dół organizacji, aby poprawić jej funkcjonowanie i spowodować, że zadowolenie pracowników będzie większe. Wspólnie wyróżniliśmy obszary, które chcemy ulepszyć. Pierwszy z nich to kultura organizacyjna oparta o wartości i zachowania. Kolejne obszary to procesy i procedury, a także rozwój pracowników. Jeśli chodzi o kulturę organizacyjną, to z jednej strony mamy silną kulturę bazującą na bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju – pod tym względem wyróżniamy się na rynku. Z drugiej strony obszar dotyczący wartości i zachowań wymaga poprawy i to na nim w tej chwili się skupiamy. Uczciwość, odpowiedzialność i współpraca – to trzy kluczowe zachowania, które poprawiamy. Co prawda relacje ze współpracownikami zostały ocenione pozytywnie, ale dotyczyło to atmosfery w pracy. Elementy współpracy, szczególnie między działami, wypadły słabiej w ankiecie. Została powołana więc specjalna grupa projektowa, która opisała definicję tych wartości, następnie skonfrontowano ją z biznesem – zapytano ludzi, jak oni rozumieją powyższe kwestie. Końcowe efekty zostały zatwierdzone przez zarząd. W tym momencie jesteśmy w trakcie kampanii wdrażającej wspomniane wartości – mówi Inga Chodorowska-Korpak, dyrektor ds. organizacji i zasobów ludzkich, członek zespołu zarządzającego Lafarge w Polsce.

Czytaj cały wywiad>>>

Źródło: pulshr.pl