Powstała pierwsza Polska Koalicja ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego

18 czerwca 2019

Dotyczy firmy: Carrefour Polska, Jeronimo Martins Polska, Nestlé Polska, Unilever,

17 czerwca 2019 roku została podpisana Koalicja na rzecz zrównoważonego oleju palmowego. Inicjatorem koalicji jest WWF, a wśród członków znaleźli się m.in. Carrefour, Jeronimo Martins Polska, Nestlé, Unilever i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Celem strategicznym Koalicji jest osiągnięcie w 2023 roku 100% certyfikowanego oleju palmowego używanego w Polsce, poprzez: wspieranie i monitorowanie firm w dążeniu do 100% certyfikowanego oleju palmowego, zmianę czarnego PR oleju palmowego, zaangażowanie strony rządowej.

Stale wzrastający popyt na oleje roślinne jest problematyczny z punktu widzenia ochrony środowiska. Działania rządów i organizacji pozarządowych powinny skupiać się na zmniejszaniu konsumpcji wszystkich olejów. Jako że aż 30% oleju palmowego w Polsce ma zastosowanie w paszach, to promocja wegetarianizmu może być jednym z komunikatów, jaki możemy zastosować, aby doprowadzić do zmniejszenia konsumpcji oleju palmowego.

W Polsce żywność, w tym pasze, szacowana jest na 64% całości rynki oleju palmowego, natomiast zastosowania przemysłowe (kosmetyki i chemia) to 34% rynku. Teoretyczne alternatywy dla oleju palmowego to: olej rzepakowy, słonecznikowy, sojowy, kokosowy i inne. Jednak lista potencjalnych substytutów może być zredukowana do pierwszych 4 rodzajów, które produkuje się na masową skalę. Efektywność produkcji oleju palmowego (ton/hektar) to 3,69, rzepakowego 1,33, a sojowego jedynie 0,52. Dlatego całkowite zastąpienie oleju palmowego w Polsce wiązałoby się z bardzo niekorzystnymi zmianami związanymi z zagospodarowaniem lądu oraz ze zwiększonymi emisjami dwutlenku węgla. Wymagałoby to czterokrotnego zwiększenia areału produkcyjnego. Jedynym słusznym krokiem wydaje się być zastępowanie niecertyfikowanego oleju palmowego certyfikowanym. Pierwsze oficjalne spotkanie członków koalicji nastąpi w październiku 2019 roku. Szczegółowe informacje nt. inicjatywy udzielane są drogą mailową.