Powstał Zespół Ekspertów przy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa FOB

2 czerwca 2020

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca rozszerzy swoją formułę. Obok dotychczasowej grupy członków i członkiń zarządów firm partnerskich FOB swoją pracę rozpocznie Zespół Ekspertów przy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa.

W skład Zespołu Ekspertów ROP wejdą ekspertki i eksperci wielu dziedzin i obszarów, reprezentujących zarówno środowisko akademickie, jak i sektor pozarządowy oraz media, którzy będą wspierać działanie Rady i aktywnych w jej ramach przedstawicieli firm – partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Będą również zaangażowani w opracowywanie cyklicznych raportów, podsumowujących trendy i kluczowe wyzwania w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Pozostaję mocno zaangażowana w rozwój koncepcji odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Potrzebujemy odpowiedzialnych przywódców, szczególnie teraz gdy tak wiele trudnych wyzwań czeka przed nami. Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to znakomite gremium ekspertów i ekspertek, ludzi, którzy chcą zmieniać biznes zgodnie z koncepcją CSR. Mam nadzieję, że wspólna praca zaowocuje dobrymi rozwiązaniami dla biznesu i jego otoczeniamówi Dominika Bettman, przewodnicząca i pomysłodawczyni Rady Odpowiedzialnego Przywództwa, prezeska Siemens Polska.

Skład Zespołu Ekspertów przy Radzie Odpowiedzialnego Przywództwa FOB:

 • Edwin Bendyk
 • Sylwia Chutnik
 • Dr Karolina Kędziora
 • Ewa Lisowska
 • Szymon Malinowski
 • Krzysztof Obłój
 • Ewa Pawłowska
 • Monika Płatek
 • Piotr Płoszajski
 • Katarzyna Śledziewska
 • Dorota Warakomska
 • Renata Włoch
 • Dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Rada Odpowiedzialnego Przywództwa to inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma stanowić forum współpracy, w skład którego wchodzą prezeski i prezesi oraz członkinie i członkowie zarządów firm partnerskich FOB, Zarząd Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od czerwca 2020 także Zespół Ekspertów. Przyświeca jej założenie, że inicjowanie i realizowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR jest w dużej mierze zadaniem osób zarządzających firmami. Celem funkcjonowania Rady jest wprowadzenie do debaty publicznej w Polsce głosów przekonanych o korzyściach płynących z prowadzenia biznesu w sposób etyczny. Inicjatywa zainaugurowana została 12 kwietnia 2018 r. podczas 7. Targów CSR. Partnerami medialnymi inicjatywy są Rzeczpospolita oraz Harvard Business Review Polska. Więcej informacji tutaj >>