„Polski CSR w praktyce”

28 listopada 2017

W „Gazecie Wyborczej Trójmiasto” ukazał się materiał poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu. Eksperckiego komentarza do publikacji udzieliła Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Artykuł Dariusza Gałązki odwołuje się do ostatniej edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” (obecnie trwa nabór praktyk), do którego swoje działania CSR zgłosiła rekordowa liczba firm – 180.

Biznes w Polsce wciąż w dużej mierze rozwija CSR poprzez angażowanie społeczności lokalnych i działając na ich rzecz. Kolejnymi praktykami najczęściej zgłaszanymi są te dotyczące środowiska naturalnego, a także konsumentów i pracowników – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Autor przypomina zaangażowanie w CSR firm z województwa pomorskiego, w tym partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: ERGO Hestia, Polpharmę, LOTOS. Cytuje również dobre praktyki Carrefour Polska i PGE.

Źródło: D. Gałązka, „Polski CSR w praktyce”, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.