Polpharma po raz kolejny ze Złotym Listkiem CSR

24 czerwca 2020

Dotyczy firmy: Polpharma,

Polpharma po raz czwarty otrzymała Złoty Listek CSR w IX zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie, przygotowanym przez tygodnik „Polityka” we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmą Deloitte.

To potwierdzenie skuteczności licznych działań firmy na rzecz pracowników, pacjentów, społeczności lokalnych oraz profesjonalistów ochrony zdrowia. Wyróżnienie jest także wyrazem uznania dla konsekwentnie prowadzonej Strategii Odpowiedzialności Społecznej Grupy Polpharma.

Tygodnik „Polityka” od kilku lat nagradza firmy kierujące się w swojej działalności biznesowej wartościami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wyróżnienia trafiają do organizacji, które realizują nie tylko wytyczne międzynarodowej normy CSR (ISO 26000), ale także opracowały i wdrażają własne strategie odpowiedzialności społecznej. Kapituła konkursu przyglądała się konkretnym działaniom związanym z obszarami takimi jak ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. W najnowszej edycji Złoty Listek CSR Polityki otrzymało 14 firm, Srebrny Listek – 16 firm, a Biały Listek – 38 podmiotów.

Źródło: mat. pras.