Podziel się kromką chleba w Biedronce

24 września 2018

Biedronka po raz kolejny włącza się w akcję „Kromka Chleba dla Sąsiada”. Wkrótce na terenie całej Polski odbędzie się już 16. edycja kampanii. Jej kulminacyjnym momentem będą zbiórki żywności prowadzone wspólnie z Caritas w 715 sklepach Biedronka 21 i 22 września br. Zebrane produkty trafią do najbardziej potrzebujących osób starszych. Jeronimo Martins, właściciel sieci sklepów, jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Kromka Chleba dla Sąsiada” jest akcją, która od 2002 roku pomaga osobom starszym i opuszczonym, cierpiącym z powodu niedostatku. Jej celem jest uwrażliwienie lokalnych społeczności na potrzeby innych oraz wzbudzenie życzliwości i zainteresowania losem sąsiadów, o których często wiemy niewiele. W tym roku kampania trwa od 16 do 23 września.

– Żyjemy szybko, zapatrzeni we własne, często błahe, problemy i nie dostrzegamy tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Zazwyczaj są to osoby mieszkające tuż obok, które codziennie mijamy. Ta niezwykła akcja ma nas uwrażliwić na ludzką krzywdę i pokazać, że przy niewielkim wysiłku, ale w dużej grupie, możemy zrobić coś naprawdę wielkiego. Tylko w 2017 r., dzięki zaangażowaniu klientów sieci Biedronka, wspólnie m.in. z Caritas Polska, udało się zebrać łącznie 1 039 911 kg żywności – mówi Anetta Jaworska-Rutkowska, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR, Jeronimo Martins Polska S.A.

Wieloletnia współpraca Biedronki z Caritas w Polsce

Biedronka współpracuje z Caritas w Polsce już od 2006 r. Są to partnerskie programy pomocy żywnościowej dla osób najuboższych, potrzebujących, a w szczególności dla seniorów. Np. program odbioru i dystrybucji pełnowartościowej żywności z krótkim terminem ważności „Spiżarnia Caritas” został wdrożony w  682 sklepach sieci Biedronka. W jego ramach co miesiąc pomoc otrzymuje 20 tys. osób.

W marcu tego roku wprowadzony został nowy program społeczny skierowany przede wszystkim do seniorów. Jego głównym elementem jest karta „Na codzienne zakupy”, którą można dokonać płatności w sklepach Biedronka. Programem zostało objętych 5 tys. osób w całej Polsce.

Realizowana pomoc to także zbiórki przyborów szkolnych przed rozpoczęciem roku szkolnego czy chemii gospodarczej dla osób objętych wsparciem po klęskach żywiołowych, paczki i upominki dla osób samotnych i chorych; Ogólnopolski Piknik Rodzinny „Bądźmy razem” organizowany od kilkunastu lat w dwudziestu kilku diecezjach i trzydziestu dwóch miejscowościach w całej Polsce, wsparcie dla jadłodajni, świetlic środowiskowych i domów samotnej matki; codzienna współpraca centrów dystrybucyjnych z lokalnymi diecezjalnymi Caritas w Polsce. To różnorodne działania pomocowe na rzecz podopiecznych Caritas, a przede wszystkim – wieloletnie partnerstwo na rzecz wspólnego dobra.

Więcej szczegółów na temat akcji „Kromka Chleba dla Sąsiada” można znaleźć na stronie www.kromka.caritas.pl.

źródło: materiały prasowe firmy