Plany Forum Odpowiedzialnego Biznesu na 2016 rok

15 marca 2016

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacja pokazującą kluczowe inicjatywy zaplanowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na 2016 rok.

Jednym najważniejszych wydarzeń będą Targi CSR zaplanowane na 17 listopada. Odbędą się na Stadionie Narodowym, a ich część merytoryczna będzie poświęcona szeroko pojętej edukacji.

Z nowych inicjatyw – ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015. Dobre Praktyki” odbędzie się także w poszczególnych regionach Polski. Ruszamy także z pilotażowym cyklem szkoleń ABC odpowiedzialnej firmy skierowanych do małych, średnich i dużych firm.

Przypominamy również, że w 2016 roku mamy nowy termin zgłoszeń do Konkursu Raporty Społeczne.