PGE ratuje stuletni klon w Biebrzańskim Parku Narodowym

23 czerwca 2020

Dotyczy firmy: PGE Polska Grupa Energetyczna,

PGE Polska Grupa Energetyczna wsparła Biebrzański Park Narodowy przekazując środki na ratowanie stuletniego klonu. Kolejna, 20. już edycja projektu „Lasy pełne energii” z uwagi na pandemię i reżim sanitarny przybrała inny, niż dotychczas charakter. Pracownicy PGE nie mogli posadzić drzew tak jak co roku, dlatego zdecydowali się uratować stuletnie drzewo przed wycinką.

Na pniu klonu zauważyliśmy nacieki, owocniki grzybów, a w miejscu rozwidlenia korony pojawiło się pęknięcie. W jednym momencie drzewo, które codziennie wielokrotnie mijaliśmy, na którym spotykaliśmy dzięcioły, śpiewające zięby stało się potencjalnym zagrożeniem i dylematem – co będzie jeśli obłamie się część korony i spadnie na przechodzących turystów albo przejeżdżający samochód? – mówi Artur Wiatr, Kierownik Ośrodka Wdrażania Działań Ochronnych w Biebrzańskim Parku Narodowym.

Biebrzański Park Narodowy poprosił o pomoc arborystów (osoby, które zawodowo zajmują się opieką nad drzewami) o określenie stanu klonu, wskazanie możliwych rozwiązań ratowania drzewa i wycenę prac. Wyniki badania wykazały, że aby uratować drzewo przed wycinką, niezbędne jest założenie dwóch wiązań o nośności 4 ton, które zabezpieczą pień przed rozłamaniem. Arboryści zalecili także przycięcie korony by odciążyć pień.
W akcję ratowania stuletniego drzewa przed wycinką zaangażowała się PGE, która za pośrednictwem Fundacji PGE przekazała Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu darowiznę na ten cel. Drzewo, pod nadzorem doświadczonych arborystów zostało wzmocnione i zabezpieczone.

Fundacja PGE bardzo szybko uruchomiła darowiznę na rzecz ratowania drzewa i została tym samym matką chrzestnym klonu – nadając mu imię „Leon”. Po tak sprawnej akcji ratunkowej liczymy na dalszą i owocną współpracę z Grupą PGE i dziękujemy za wsparcie – mówi Artur Wiatr.
PGE Polska Grupa Energetyczna od 20. lat realizuje projekt „Lasy pełne energii”, który jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę ochrony środowiska naturalnego, w tym także klimatu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz stanu wód gruntowych, a także odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Projekt, poprzez sadzenie drzew, realizuje zadania edukacyjne w kwestii ekologii i ochrony środowiska, kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne wśród pracowników i ich rodzin, a także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami. Sadzenie drzew odbywa się na terenach wskazanych i przygotowanych przez leśników z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. W akcji uczestniczą także harcerze, młodzież szkolna i przedstawiciele lokalnych społeczności.

W ramach tegorocznej akcji, z uwagi na stan epidemii i wprowadzony reżim sanitarny, PGE zaniechała sadzenia drzew w znanej dotychczas formule, tj. przez pracowników i ich rodziny oraz harcerzy i młodzież szkolną. Jednak projekt, mimo ograniczeń i modyfikacji wymuszonej przez Covid-19, trwa nadal. PGE skupiła uwagę m.in. na Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie w ramach „Lasów pełnych energii” realizowane będą działania służące ochronie roślin, ptaków i zwierząt.

W 2019 roku pracownicy Grupy PGE wraz z rodzinami posadzili około 95 tysięcy drzew w 32 lokalizacjach na terenie 14 województw. W ubiegłorocznych akcjach sadzenia „Lasów pełnych energii” wzięło udział łącznie ok. 1 900 uczestników.

źródło: mat.pras.