„Okrągły stół” na temat gospodarki cyrkularnej

15 maja 2017

Wyzwania oraz bariery jakie stoją przed wdrożeniem gospodarki cyrkularnej były tematem pierwszego „okrągłego stołu” zorganizowanego przez Instytut Innowacyjnej Gospodarki oraz Koalicję „Reconomy”, której jednym z inicjatorów była Stena Recycling, Partner Strategiczny FOB. Wydarzenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, firm, eksperci i naukowcy odbyło się 10 maja br. w Warszawie.

W trakcie debaty jej uczestnicy dyskutowali na temat wpływu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) na rozwój gospodarczy kraju i poszczególnych sektorów polskiej gospodarki. Zapoczątkowana wymiana poglądów ma prowadzić do wypracowania rekomendacji, które będą wskazówkami dla instytucji publicznych oraz decydentów
w ostatecznym kształtowaniu krajowej polityki w tym obszarze.

Stoimy obecnie przez perspektywą radykalnej zmiany, która prowadzi nas w kierunku bardziej zrównoważonego modelu gospodarki gwarantującego efektywniejsze zarządzanie surowcami oraz minimalizację negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Unia Europejska stawia wysokie cele ekologiczne, zakładając odejście od modelu gospodarki linearnej na rzecz cyrkularnej. Jeśli chodzi o Polskę, dużo do zrobienia jest m.in. na polu edukacji. Biznes powinien wyjść z ofertą dla uczelni, by te mogły kształcić przyszłe kadry menedżerskie biegłe w gospodarce obiegu zamkniętego – mówi prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.

Gospodarka cyrkularna, aby mogła być skutecznie realizowana, wymaga zaangażowania wielu gałęzi gospodarki oraz podmiotów z całego łańcucha produkcyjnego. Dlatego też na temat jej wyzwań dyskutowali przedstawiciele m.in. branż: spożywczej, produkcji opakowań, detalicznej, elektronicznej, recyklingu.

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami ma wśród przedsiębiorców coraz większe znaczenie. Jest ono zarazem jednym z kluczowych elementów wdrażania gospodarki cyrkularnej. To poprzez projektowanie produktów, planowanie zakupu materiałów, proces produkcji, sortowanie odpadów firmy mają wpływ na to, ile materiałów uda się odzyskać – mówi Monika Mąkowska, Dyrektor Biznesu Odpadów Niebezpiecznych i Innych w Stena Recycling.

Koalicja „Reconomy”

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego „Reconomy” zrzesza przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, które od lat angażują się w promocję idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Projekt powstał z inicjatywy Stena Recycling oraz platformy Dekoeko.com przy współpracy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz firmy doradczej CSR Consulting i bloga konsumenckiego How to Wear Fair. Koordynatorem Koalicji jest Instytut Innowacyjna Gospodarka.

źródło: informacja prasowa