Obserwuj #ReportingLiveblog

12 lipca 2018

Aby skondensować treści pojawiające się na temat raportowania niefinansowego w prasie, internecie, mediach społecznościowych już od 2016 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadzi liveblog, aby w ten sposób na bieżąco informować o raportowaniu społecznym, nowych raportach, zmianach i realizacji zapisów dyrektywy.

Państwo również mogą tworzyć treści na nasz liveblog! Wystarczy oznaczyć post, który według Państwa jest ważny dla tematu raportowania społecznego w Polsce jak i zagranicą, w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter) hashtagiem #reportingliveblog.

Na liveblog znajdują się treści z początków raportowania społecznego w Polsce, a także z poszczególnych etapów uchwalania dyrektywy dotyczącej raportowania danych niefinansowych. W ten sposób otrzymują Państwo pełniejszy ogląd tematu.

Życzymy miłej lektury oraz zapraszamy do śledzenia i budowania treści liveblog!

Liveblog znajduje się pod adresem http://odpowiedzialnybiznes.pl/informacje/reportingliveblog/.

źródło: informacja własna