Odpowiedzialny konsument: zakupy i konsumpcja

3 października 2019

Rozpoczynamy prezentację cyklu animacji „Odpowiedzialny konsument”. Tematami pierwszej z nich są zakupy i konsumpcja.

Broszury i animacje są efektem prac Grupy Roboczej ds. Konsumenckich działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – którego pracom przewodniczy Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Współautorami opracowań są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, firmy oraz uczelnie. Rolę koordynatora grupy roboczej pełni Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pobierz broszury >>>

Kwestie, które zostały poruszone w pierwszej animacji to:

  • problem kurczących się zasobów Ziemi i skutki nadmiernej konsumpcji,
  • potrzeba wrażliwości nt. obszarów wpływu nas, jako konsumentów, na środowisko i tego, co w praktyce mogą oznaczać odpowiedzialne wybory konsumenckie,
  •  istota dzielenia się informacjami i dobrymi praktykami.