Obszary ISO 26000 w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”: ład organizacyjny

18 grudnia 2017

Trwa nabór praktyk do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”. Przykłady działań społecznie odpowiedzialnych tradycyjnie pogrupowane zostaną według 7 obszarów wymienionych w ISO 26 000. To norma składająca się z praktyk i standardów dających możliwość dobrowolnego ich stosowania przez organizacje różnego typu: biznes, administrację rządową i samorządową oraz trzeci sektor.

Pierwszym z obszarów ISO 26 000 jest ŁAD ORGANIZACYJNY definiowany jako „system, poprzez który organizacja podejmuje i wdraża decyzje, zmierzające do realizacji jej celów”.  W edycji Raportu za rok 2016 w obszarze „ład organizacyjny” znalazło się 19 nowych praktyk i 32 długoletnie, zgłoszonych przez 35 firm.  Składają się na nie inicjatywy podejmowane w ramach m.in. compliance, etyki, raportowania, zarządzania i dialogu z interesariuszami.

Jak zauważyli autorzy Raportu z 2016 roku, firmy, które realizują działania związane z ostatnim z przytoczonych zagadnień, korzystają najczęściej ze standardu AA1000, jednak dialog z interesariuszami jest wykorzystywany w bardzo szerokim zakresie. W ten sposób firmy zbierają oczekiwania dotyczące danych, które powinny zawrzeć w raporcie społecznym. Ma to więc bardzo praktyczne znaczenie, zwłaszcza w obliczu wprowadzenia dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych. Ponadto, co podkreślają autorzy, poprzez włączenie interesariuszy w dyskusję nad konkretnymi problemami organizacji, można wypracować rozwiązanie, które „ma szansę być bardziej dostosowane do potrzeb obu stron”, a dzięki temu także „spodziewać się można łatwiejszej jego akceptacji przez interesariuszy”. Nie należy również zapominać o korzyściach stricte biznesowych, wynikających z „włączania interesariuszy w planowanie konkretnych działań, produktów lub usług”.

Do 10 stycznia zapraszamy do zgłaszania działań CSR firm do raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”. Rejestracja odbywa się przez formularz online. Zarówno zgłoszenia, jak i publikacja materiałów są bezpłatne dla firm.