O roli CSR w Polpharmie

16 lipca 2019

Dotyczy firmy: Polpharma,

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy przeprowadziło wywiad z Maciejem Ciechanowskim, ekspertem ds. społecznej odpowiedzialności i innowacji w Polpharmie. W rozmowie ekspert podkreślił znaczenie działalności CSR-owej w firmie.  

– W pracy w Polpharmie łączę działania związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy z zagadnieniami z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu. Kiedy traktuje się pracowników firmy jak jedną z grup interesariuszy w oczywisty sposób dba się o ich zadowolenie. Nie wystarcza tu na pewno realizacja obligatoryjnych działań, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom, a czasem wykreowanie czy wskazanie potrzeb w sposób proaktywny to zdecydowanie sposób mojego działania, stąd biorą się pomysły na różne akcje prozdrowotne i ich realizacja. Kiedy traktuje się pracowników firmy jak jedną z grup interesariuszy w oczywisty sposób dba się o ich zadowolenie – mówi Maciej Ciechanowski, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności i innowacji w firmie Polpharma.

Cały wywiad jest dostępny na stronie internetowej.

Źródło: promocjazdrowiawpracy.pl