Nowy Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

13 lipca 2017

Materiały multimedialne, nowe formaty infografik w prosty sposób przedstawiające zasady funkcjonowania całej Grupy ORLEN i jej otoczenia, a także opis niefinansowych aspektów działalności Koncernu znalazły się w opublikowanym właśnie Raporcie Zintegrowanym za rok 2016. PKN ORLEN jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Trwa głosowanie internautów w konkursie Raporty Społeczne

Raport, opublikowany wyłącznie online w polskiej i angielskiej wersji językowej, prezentuje działalność Koncernu, jego model biznesowy, strategię, proces budowy wartości i wyniki finansowe z perspektywy kluczowych grup interesariuszy. Aby ten cel skutecznie realizować, układ i treść publikacji opierają się na strukturze i wytycznych rekomendowanych przez IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz wytycznych GRI (Global Reporting Initiative) w odniesieniu do raportowania danych pozafinansowych.

– Dbamy o to by wprowadzać coraz wyższe standardy w komunikacji z otoczeniem. Chcemy by działalność Koncernu była przejrzysta i zrozumiała nie tylko dla naszych Akcjonariuszy, ale też Klientów i wszystkich osób, które mogą być nią zainteresowane. Jestem przekonany, że kolejna edycja Raportu Zintegrowanego Grupy ORLEN, jeszcze bardziej intuicyjna i przyjazna, pozwala nam realizować ten cel i skutecznie budować zaufanie do Firmy – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Raport Zintegrowany, obok podsumowania minionego roku, wskazuje również perspektywy rozwoju Grupy ORLEN.

Raport został wyposażony w wiele interaktywnych narzędzi, które podnoszą jego funkcjonalność, jak wskaźniki KPI w ujęciu kwartalnym i rocznym w podziale na poszczególne kapitały, model biznesowy, mapę z rynkami zbytu Grupy ORLEN czy mapę interesariuszy. Dodatkowo udostępniono materiały video zawierające komentarze członków Zarządu PKN ORLEN, a także prezentujące kluczowe projekty. Raport zawiera także centrum tabel i wykresów, ponad 200 infografik, porównywarkę danych, interaktywny słownik, ankietę online umożliwiającą użytkownikowi przekazanie opinii na temat zawartości merytorycznej i funkcjonalności narzędzia.

Raport dostępny jest pod adresem: www.raportzintegrowany2016.orlen.pl

źródło: materiały prasowe spółki