Nowy przewodnik GRI „Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej”

3 sierpnia 2018

Global Reporting Initiative (GRI) i United Nations Global Compact wydały przewodnik pn. „Integracja Celów Zrównoważonego Rozwoju w sprawozdawczości korporacyjnej: praktyczny przewodnik”. Publikacja ma na celu umożliwić firmom lepsze mierzenie i raportowanie wpływu ich dziań na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals -SDG). 

Nowa publikacja pomaga firmom każdej wielkości nadać priorytety Celom SDG w zakresie ich realizacji, ustalić powiązane cele biznesowe oraz mierzyć i raportować postępy.

Oczekuje się, że 17 SDGs wygeneruje oszczędności i dochody w wysokości ponad 12 miliardów USD do 2030 r., co sprawia, że ​​tysiące małych i dużych firm na całym świecie jest zachęcanych do działania na rzecz osiągnięcia tych Celów. Jednak do tej pory brakuje jednolitej metodologii pomiaru i raportowania na temat ich wkładu w globalne Cele.

Opracowany przy wsparciu Shift i PwC – oraz w ramach Platformy działań w zakresie raportowania na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju – przewodnik uzupełnia zestaw narzędzi, który ma na celu zwiększenie i poprawę sprawozdawczości przedsiębiorstw na temat globalnych Celów i ich wysiłków na rzecz realizacji Agendy 2030.

Nowo opublikowany przewodnik nie tworzy nowych ram sprawozdawczości, ale opiera się na Dziesięciu Zasadach ONZ Global Compact, Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz standardach raportowania zrównoważonego rozwoju GRI.

Autorzy przewodnika zachęcają firmy do raportowania zarówno ich pozytywnego, jak i negatywnego wpływu na SDG.

„Poprzez raportowanie o działaniach, wkładach i wpływie na Cele Zrównoważonego Rozwoju, firmy mogą zaspokoić potrzeby informacyjne Rządów, inwestorów i innych interesariuszy oraz zwiększyć swoją odpowiedzialność przed społeczeństwem” – mówi Lise Kingo, dyrektor generalny i dyrektor wykonawczy UN Global Compact.

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>