Narzędzie dla organizacji, które chcą stać się liderem w realizacji SDGs

24 listopada 2017

United Nations Global Compact wydał „The Blueprint for Business Leadership on the SDGs”, zestaw zasad i podpowiedzi dla biznesu, dzięki którym można stać się liderem w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Publikacja ma na celu zainspirowanie wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od wielkości, sektora czy obszaru geograficznego – do podjęcia działań na rzecz osiągnięcia SDGs.

„The Blueprint for Business Leadership on the SDGs” obrazuje, w jaki sposób pięć cech przywódczych: ambicja, współpraca, odpowiedzialność, spójność i celowość można zastosować w strategii biznesowej, modelu biznesowym, produkcie, łańcuchu dostaw, partnerstwach i operacji, aby podnieść poprzeczkę i stworzyć efekt na dużą skalę. Blueprint to narzędzie dla każdej firmy, która chce stać się liderem w realizacji SDGs. – podkreślają autorzy.

Publikacja opisuje dokładnie każdy z Celów ONZ, z jego celami szczegółowymi i przedstawia praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców na to, jak skutecznie działać na rzecz osiągnięcia danego celu. Przedstawia także przykłady działań prowadzone przez biznes w celu realizacji konkretnego celu. W każdym z rozdziałów autorzy podkreślają, że wszystkie Cele Zrównoważonego Rozwoju są ze sobą powiązane. Działania powzięte do realizacji jednego celu mogą wspierać równocześnie realizację kolejnego. Dostrzeżenie tych powiązań może pomóc biznesowi w budowaniu holistycznych i systemowych rozwiązań, które maksymalizują postęp i ograniczają negatywny wpływ na realizację innych SDGs. W publikacji część powiązań między celami jest zilustrowana.

POBIERZ PUBLIKACJĘ

W dokumencie podkreślono potrzebę współpracy biznesu z interesariuszami, zwracając uwagę na to, że biznes, działając samodzielnie, ma ograniczone możliwości oddziaływania. Realizacja SDG zależy od działania wspólnego – nie tylko przez biznes, ale także przez wszystkie podmioty, w tym inwestorów, społeczeństwo obywatelskie i decydentów. Autorzy zaznaczają, że w niektórych obszarach to podmioty niebiznesowe, zwłaszcza rządy, będzie musiał przejąć inicjatywę i zostać liderem. Odpowiedzialne firmy powinny rozumieć, że w wielu przypadkach dopiero silne partnerstwo ze wszystkimi zainteresowanymi stronami może przybliżyć ich do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.
umowa społeczna.

Między innymi na temat partnerstw z interesariuszami będziemy rozmawiać podczas 7. Targów CSR, które tym razem organizowane są pod hasłem „Biznes we współpracy”.

źródło: www.unglobalcompact.org