NaprawiaMY z Veolią: warsztaty z pracownikami

14 sierpnia 2019

Dotyczy firmy: Fundacja Veolia Polska,

Jeszcze w tym roku w 10 polskich miastach i miasteczkach powstaną kafejki naprawcze – miejsca, gdzie sąsiedzi będą mogli wspólnie naprawić wszelkiego rodzaju sprzęty, chroniąc środowisko naturalne i jego zasoby, a przy okazji lepiej się poznać. Zorganizują je finaliści programu NaprawiaMY z Veolią.

Celem nowego programu społecznego Fundacji Veolia Polska prowadzonego we współpracy z Fundacją Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego pn.: „NaprawiaMY z Veolią” jest rozwijanie idei zero waste i stworzenie pionierskich miejsc, które mają służyć miastom, mieszkańcom i środowisku naturalnemu. Nowatorski program wzmacniania aktywności lokalnej umożliwi powstawanie kafejek naprawczych w Polsce. Wzorowany jest na holenderskiej formule Repair Cafe, która zdobyła uznanie na całym świecie.

Idea Repair Cafes (kawiarenek naprawczych) to prosty pomysł – w każdej społeczności są osoby, które znają się na szyciu, naprawianiu, stolarce czy hydraulice. Rzadko jednak sąsiedzi wzajemnie znają swoje kompetencje.

Stąd pomysł na miejsca gdzie mieszkańcy osiedla, bloku, czy kamienicy mogą spotkać się i wspólnie dać sprzętom nowe życie. Kafejki działają nieodpłatnie, choć uczestnicy mogą „zrzucać się” na herbatę, kawę czy niezbędne materiały. Czasami narzędzia należą do organizatora – stowarzyszenia, domu kultury, klubu – czasami jednak kafejka opiera się na użyczonych „po sąsiedzku” sprzętach.

I choć dotychczas powstało ponad 1500 takich miejsc na wszystkich kontynentach, w Polsce idea ta jest nadal mało znana. Organizatorzy programu postanowili to zmienić i zachęcić mieszkańców polskich miast do zgłaszania swoich pomysłów na warsztaty ekologiczne czy spotkania sąsiedzkie w swoich miejscowościach.

Jury złożone z przedstawicieli organizatorów, przy wyborze najciekawszych inicjatyw brało pod uwagę m.in. kreatywność zaproponowanego rozwiązania czy gotowość organizacji do budowania międzysektorowych partnerstw dla rozwoju idei zero waste w ich miejscowości.

Finaliści wezmą udział w 3-miesięcznym cyklu warsztatów wspierających ich pomysły oparte na kanwie innowacji społecznych oraz spotkaniach z ekspertami, którzy zaprezentują najlepsze praktyki z istniejących już z sukcesem kafejek naprawczych w Polsce i na świecie. W kolejnym etapie programu, zostanie wyłonionych pięć lokalizacji, które jeszcze w tym roku otrzymają wsparcie finansowe na rozwój przygotowanej przez siebie koncepcji.

Gala podsumowująca kilkumiesięczne prace i prezentacja wyników pierwszych miesięcy funkcjonowania kawiarenek naprawczych planowana jest na połowę grudnia.

Dodatkowo w trakcie programu, na podstawie praktyk laureatów stworzony zostanie przewodnik – jak otworzyć kawiarenkę naprawczą w Twoim mieście, a także filmy promujące praktyki  i dane miasta (oparte na idei human stories)

Laureaci:

  1. Warszawa: Stowarzyszenie Otwarte Drzwi „Kawiarenka Naprawcza Czerwony Rower”
  2. Kraków: CSW Wiewiórka „Otwarta Pracownia Sióst Rzek”
  3. Kraków: Fundacja Autonomia i Dziewczyńskie Centrum Mocy „Dziewczyńska Kawiarenka Naprawcza”
  4. Bielsko-Biała: Patchshopgirls „Rowerowe love”
  5. Warszawa: Stowarzyszenie CAL „Napraw to na Paca”
  6. Słupca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnych „ANMAR” „Napraw sam”
  7. Chorzów: Fundacja Bobrowe Żeremia „Szkutnia Veolia”
  8. Lidzbark Warmiński: Jowita Kowalska „Miejsce z pozytywną energią nad brzegiem Łyny”
  9. Radzyń Podlaski: Fundacja Akcja Działa „Drugie Życie Rzeczy”
  10. Tarnowskie Góry: Spółdzielnia Socjalna Familia „Drugie życie – stare korale jak nowe”

Źródło: Materiały prasowe