Za nami pierwsze spotkanie nowych Ambasadorów CSR

30 stycznia 2018

W ostatni weekend stycznia odbył się zjazd inaugurujący kolejną edycję Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. 22 studentów i studentek z uczelni w całej Polsce weźmie udział w warsztatach i spotkaniach przybliżających im CSR od strony praktycznej i teoretycznej oraz zorganizuje własne wydarzenia promujące społeczną odpowiedzialność. Pierwsze spotkanie, którego gospodarzem była firma Orange Polska, partner strategiczny FOB, poświęcone było tematowi zrównoważonego rozwoju.

Znamy Ambasadorów CSR 2018 >>

Uczestników i uczestniczki tegorocznej edycji przywitała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przybliżyła programy prowadzone przez FOB oraz opowiedziała o kluczowych projektach. Marcin Grzybek, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prześledził z Ambasadorami i Ambasadorkami najważniejsze koncepcje dotyczące społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz nakreślił najistotniejsze różnice i podobieństwa między poszczególnymi pojęciami. Wskazał również, gdzie można szukać przykładów zarówno dobrych praktyk, jak i norm oraz wytycznych w zakresie CSR. Podkreślił także rolę biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych przez ONZ w 2015 roku. Przedstawiane zagadnienia odniósł do aktualnych wydarzeń i procesów oraz najbliższego otoczenia studentów i studentek, dzięki czemu ci mogli przekonać się, jak ważna w dzisiejszym świecie jest szeroko pojęta odpowiedzialność. Następnie Marta Górska i Miłosz Marchlewicz szczegółowo wprowadzili nowych Ambasadorów i Ambasadorki w program Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Popołudnie Ambasadorzy spędzili na “Podwieczorku przy CSR”, gdzie spotkali się z Krzysztofem Kaczmarem, prezesem Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym i członkiem zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Była to okazja do porozmawiania o tym, jak budować swoją ścieżkę zawodową, by podjąć pracę związaną z CSR oraz o tym, na czym polega specyfika tej branży.

Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od przyjrzenia się zrównoważonemu rozwojowi w branży energetycznej. Katarzyna Mróz, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przybliżyła kolejne etapy budowy strategii zrównoważonego rozwoju oraz pokazała, jak z perspektywy firm wygląda proces budowania dialogu ze społecznością lokalną. Ambasadorzy i Ambasadorki mieli więc możliwość podejrzeć “od kuchni”, jak wygląda w praktyce prowadzenie działań CSR w branży energetycznej. Dzięki warsztatom mogli także wczuć się w rolę różnych grup interesariuszy firmy. Następnie uczestnicy spotkali się z Moniką Kulik, ekspertką ds. CSR w Orange Polska. W pierwszej części spotkania przybliżyła ona działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR prowadzone przez firmę. Druga odsłona miała charakter warsztatowy. Ambasadorzy i Ambasadorki CSR wcielili się w rolę różnych interesariuszy Orange Polska i w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju podjęli dialog z firmą, mający na celu zrealizowanie pomysłów i postulatów poszczególnych grup. Dzięki temu ćwiczeniu w praktyce wykorzystali wiedzę zdobytą na poprzednich spotkaniach. W czasie przerwy obiadowej była także okazja do dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań.

Kolejne spotkanie Ambasadorów odbędzie się już w marcu, na którym o komunikacji i CSR studenci będą rozmawiać z przedstawicielami firmy Henkel,  partnera strategicznego Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

źródło: informacja przygotowana w ramach programu Liga Odpowiedzialnego Biznesu