Czwarta sesja dialogowa Polskich Sieci Energetycznych

31 maja 2019

Dotyczy firmy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne,

Ponad 100 osób wzięło udział w czwartej sesji dialogowej zorganizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Podczas spotkania przedstawiciele różnych grup, z którymi współpracują PSE, mogli ocenić sposób funkcjonowania spółki i jej wpływ na otoczenie, a także przedstawić swoje oczekiwania i sugestie zmian, które pomogłyby usprawnić tę współpracę.

Sesja dialogowa odbyła się 22 maja w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie i była największym tego rodzaju spotkaniem w branży energetycznej w Polsce. To jeden z elementów niezbędnych do przygotowania kolejnej edycji raportu wpływu spółki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kluczowych interesariuszy operatora systemu przesyłowego: administracji centralnej i  urzędów, samorządów, uczestników rynku energii elektrycznej, partnerów biznesowych, instytucji naukowych i ośrodków analitycznych oraz organizacji branżowych, środowiskowych i społecznych.

– Dialog z interesariuszami jest ważnym elementem budowania społecznej odpowiedzialności naszej spółki. Dzięki takim spotkaniom możemy lepiej poznać Państwa oczekiwania i potrzeby, a dzięki temu skuteczniej odpowiadać na wyzwania biznesowe, społeczne oraz środowiskowe – powiedział Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE, podczas powitania uczestników.

Sesja była podzielona na dwie części. W pierwszej przedstawiciele spółki zaprezentowali różne obszary jej działalności i omówili kluczowe wyzwania, przed którymi stoi PSE i cały krajowy system elektroenergetyczny. W drugiej uczestnicy, moderowani przez niezależnych zewnętrznych konsultantów, przedstawili swoje opinie i oczekiwania wobec PSE, a także wskazali kluczowe zagadnienia dla każdego obszaru wpływu operatora: rynku, gospodarki, środowiska i społeczeństwa oraz pracowników i partnerów biznesowych. Sesja dialogowa była przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami, a wnioski z niej zostaną uwzględnione w strategii biznesowej spółki.

– Jestem przekonany, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu możliwy będzie taki rozwój PSE, który przyniesie korzyści zarówno dla naszego przedsiębiorstwa, jak i dla jego otoczenia społeczno- gospodarczego – dodał wiceprezes PSE.

Źródło: mat. pras.