Najnowszy raport Annual CSR Outlook 2017 już do pobrania

23 marca 2017

Jak gospodarka cyrkularna tworzy nowe modele biznesowe? Jak rozwój miast może wpłynąć na zmianę biznesu? Czy kobiety rządzą biznesem? CSRinfo w najnowszym raporcie Annual CSR Outlook 2017 pokazuje trendy, na które biznes powinien zwrócić szczególną uwagę. W skondensowany sposób przedstawia przegląd ponad 40 raportów i badań z całego świata. Partnerem Strategicznym tegorocznego raportu jest Grupa Adamed.

Raport Annual CSR Outlook jest publikacją z zakresu CSR na polskim rynku. Co roku firma szkoleniowo-doradcza CSRinfo prezentuje dane liczbowe dotyczące CSR w Polsce za rok ubiegły oraz przewiduje trendy, które będą kształtowały CSR w najbliższym czasie. Część tegorocznej publikacji poświęcona została polskiej branży farmaceutycznej, jej roli gospodarczej oraz wpływu na jakość życia.

Raport można pobrać pod linkiem: STRONA

Ideą Annual CSR Outlook jest wybór wśród gąszcza trendów i zjawisk wiodące. Raport jest krótki i zawiera w przyjaznej ikonografice dane dotyczące zarówno świata jak i Polski. Zachęcamy wszystkich do korzystania z informacji zawartych w raporcie i wykorzystywaniu go w prezentacjach. Oprócz trendów, co roku podsumowujemy również wydarzenia roku 2016. Ułatwia to analizę rozwoju zarządzania w sposób odpowiedzialny na naszym rynkuopowiada Liliana Anam, Menedżer Zarządzający CSRinfo.

Annual CSR Outlook 2017 prezentuje trzy wiodące trendy.

#Pierwszy z nich to ekonomia cyrkularna (obiegu zamkniętego). Termin może nie jest wszystkim znany, ale uczestniczymy w niej robiąc zakupy online, korzystając z usług jak Uber, Airbnb, używając produktów z recyklingu.

To gospodarka nastawiona na jak najdłuższe utrzymanie wartości produktów i na eliminację odpadów. Model RESOLVE, ujęty w Annual CSR Outlook 2017, pokazuje jakie już dzisiaj mamy sprawdzone modele biznesowe funkcjonujące w gospodarce.

#Drugi trend to szybki rozwój miast, które gromadzą większość populacji. Za 13 lat 750 miast będzie generowało ponad 61% PKB.

#Trzecim trendem jest zarządzanie różnorodnością, które zakłada, że różnorodność w miejscu pracy jest ważnym zasobem organizacji, przyczyniającym się do rozwoju i realizacji jej celów. W tym szerokim obszarze skoncentrowano się przede wszystkim na kobietach i ich roli w biznesie.

Pomysłodawcą projektu jest firma doradczo-edukacyjna CSRinfo, jedna z najbardziej doświadczonych firm na polskim rynku w zakresie edukacji i działań doradczych w obszarze CSR.

Partnerem Strategicznym 5. edycji raportu jest Grupa Adamed.

[Materiały organizatora]