Narzędzie godzenia ról MRPiPS

12 lipca 2017

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło w maju Narzędzie godzenia ról, które jest elementem projektu Rodzina i praca – to się opłaca realizowanego w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020). Celem projektu jest promowanie mechanizmów sprzyjających godzeniu ról zawodowych i prywatnych. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Na stronie znajdują się dobre praktyki firm na rzecz zachowania work-life balance (w tym praktyki partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu), porady dla pracodawców, dostęp do zapisów prawnych odnośnie tematu i przede wszystkim Narzędzie godzenia ról, które pozwala znaleźć najlepsze proponowane rozwiązanie sprzyjające zachowaniu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, w zależności od wielkości firmy, potrzeb poszczególnych pracowników i wykonywanej pracy.

Poznaj Narzędzie godzenia ról MRPiPS

Blisko 80% pracowników uważa, że zbyt dużo czasu poświęca na pracę, ponad połowa deklaruje, że dopasowanie czasu pracy do obowiązków rodzinnych przychodzi im z trudnością, zaś 43,7% ma problemy z jego dopasowaniem do opieki nad dziećmi, a 33,2% – do opieki nad starszymi członkami rodziny. Aż dla 56% pracowników sukces zawodowy jest równoznaczny z utrzymaniem równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym[1]. Z badań wynika też, żezaburzona równowaga między życiem prywatnym a pracą 12-krotnie zwiększa ryzyko wypalenia zawodowego i 3-krotnie podnosi ryzyko wystąpienia stanów depresyjnych[2].

Odwiedzający stronę mogą także sprawdzić jak sami sobie radzą z godzeniem ról wypełniając test na work-life balance. Wypełniający test, w informacji zwrotnej, otrzyma odpowiedź na pytanie, które obszary jego życia zawodowego ułatwiają, a które utrudniają zachowanie równowagi między życiem a pracą.

Znajdzie w niej także sugestie dotyczące tego, co może zrobić, żeby poprawić sytuację i zwiększyć komfort swojego życia.

Zrób test

 

[1] Głogosz D. „Zatrudnienie przyjazne rodzinie – oczekiwania pracujących rodziców” /w:/ C. Sadowska-Snarska, „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 104.

[2]Explaining Work – Life Conflict of Men and Women Across Europe – Disentangling the Impact of Social Policy, Heejung Chung UK 2012.

źródło: www.rodzinaipraca.gov.pl,

www.mrpips.gov.pl