Mirella Panek-Owsiańska po 11 latach przekazała zarządzanie FOB Dominice Bettman

28 czerwca 2017

Podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu Mirella Panek-Owsiańska zrezygnowała z kandydowania na stanowisko prezeski Zarządu. Funkcję tę pełniła od 2006 roku. Nową prezeską stowarzyszenia została wybrana Dominika Bettman.

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbyło się 28 czerwca br. w Warszawie. W jego trakcie decyzję o niekandydowaniu na kolejną kadencję przekazała dotychczasowa prezeska organizacji Mirella Panek-Owsiańska. Panek-Owsiańska do 2019 będzie nadal reprezentować FOB w Zarządzie CSR Europe.


Jestem dumna, że przez 11 lat mogłam kierować i rozwijać taką organizację jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, doprowadzając do momentu, w którym największy CSR-owy think-and-do-tank jest liderem odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie, organizacją szanowaną i poważaną przez środowiska biznesowe, administrację publiczną, akademików oraz inne NGO-sy, centrum wiedzy i spotkań środowiska osób związanych z tym tematem, organizacją która łączy i inspiruje.

Za swoje największe sukcesy uważam wdrażanie zarządzania opartego na wartościach i pokazywanie, że zanim będziemy wymagać odpowiedzialności czy innowacyjności od innych, musimy sami nauczyć się tak działać, bo tylko dzięki temu możemy być spójni i wiarygodni.

Za mojej kadencji FOB był pionierem ustrukturalizowanego systemu zarządzania wiedzą, żeby jeszcze lepiej łączyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce wydaliśmy raport społeczny, nie baliśmy się wprowadzania do debaty publicznej nowych tematów, np. zarządzania różnorodnością, eksperymentowaliśmy z nowymi narzędziami technologicznymi grywalizacją czy nietypowymi rozwiązaniami HR-owymi. Warto także odnotować 3-krotne zwiększenie liczby firm partnerskich, 5-krotne zwiększenie budżetu oraz ponad 30 rekrutacji, które przeprowadziłam, a które zaowocowały wspaniałym zespołem ludzi na co dzień wypełniającym misję inspirowania biznesu, który zmienia świat i łączenia ludzi, którzy zmieniają biznes.

 Dla mnie zarządzanie FOB-em było niezwykłą lekcją przywództwa, nauką współpracy międzysektorowej oraz ciągłym wyzwaniem do odkrywania i doskonalenia metod zarządzania. Patrząc na wszystkie publikacje, wydarzenia, spotkania, projekty, słuchając tego co firmy mówią o FOB-ie, widząc jak rozwijali się ludzie, którzy pracowali i pracują w organizacji – mam poczucie dużej satysfakcji i dobrze spełnionej misji. Dziękuję wszystkim ludziom, instytucjom i organizacjom, z którymi przez te lata współpracowałam. Przekazuję kolejnemu zarządowi organizację stabilną, rozpoznawalną i nadal bardzo potrzebną w życiu publicznym podsumowała Mirella Panek-Owsiańska.


Mirella Panek-Owsiańska w latach 2006-2017 roku pełniła funkcję prezeski Zarządu, a w latach 2006-2014 również dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Odpowiadała za strategiczne zarządzanie organizacją i jej inicjatywami, w tym m.in. Programem Partnerstwa, Ligą Odpowiedzialnego Biznesu, wprowadzoną do Polski w czasie kadencji Panek-Owsiańskiej, Kartą Różnorodności, ukazaniem się pierwszego w Polsce raportu społecznego NGO opublikowanego właśnie przez Forum.

Dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie i pracę Mirelli Panek-Owsiańskiej na rzecz Forum Odpowiedzialnego Biznesu – największej i najdłużej działającej w Polsce organizacji, która zajmuje się CSR w kompleksowy sposób. Dzięki współpracy w ramach Zarządu razem budowaliśmy i zmienialiśmy biznes i jego otoczenie. Przywództwo Mirelli było w tym procesie kluczowe. Rozwój i osiągnięcia organizacji są najlepszym świadectwem wdzięczności, którą składamy na ręce Mirellipoinformowali członkowie Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Nowy skład Zarządu

W dniu walnego zebrania na 3-letnią kadencję zostały powołane również nowe władze Stowarzyszenia: pozostali członkowie Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

  • Dominika Bettman (nowa prezeska)
  • Anetta Jaworska-Rutkowska (nowa członkini Zarządu)
  • Krzysztof Kaczmar
  • Monika Kulik
  • Irena Pichola
  • Marzena Strzelczak
  • Barbara Tęcza

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Bartłomiej Roch Remisko
  • Tomasz Trabuć
  • Przemysław Oczyp

Decyzję o niekandydowaniu na stanowiska członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu podjęła również Anna Rusajczyk. Pełniła tę funkcję przez 12 lat.

Dziękujemy Ani za wiele lat zaangażowania, twórczych dyskusji i czuwania nad rozwojem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pasja,  z jaką Ania podchodziła do zadań związanych z  funkcją w Zarządzie FOB i pomoc, której udzielała naszym pracownikom dzieląc się swoją wiedza i doświadczeniem, były bardzo ważne dla działań  naszej organizacji, ale przede wszystkim promocji społecznej odpowiedzialności biznesu w Polscepoinformowali członkowie Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło: Informacja własna