Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wypełnienia ankiety badającej potrzeby informacyjne w zakresie CSR

14 maja 2019

Wyniki ankiety mają posłużyć do zbudowania programu warsztatów dla przedsiębiorców, których celem będzie wpłynięcie na zmianę świadomości i myślenia przedsiębiorców o rozwoju z wykorzystaniem innowacji i praktyk społecznej odpowiedzialności. 

Na potrzeby opracowania programu warsztatów Grupa robocza ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw opracowała ankietę dot. potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw w zakresie CSR. Ankieta skierowana jest do kadry zarządzającej i/lub osób podejmujących strategiczne decyzje związane z rozwojem przedsiębiorstwa. Ankieta ma charakter poufny, a zebrane informacje posłużą wyłącznie do opracowania programu warsztatów.

Formularz dostępny jest pod linkiem: odpowiedzialnosc.webankieta.pl i będzie aktywny do 31 maja 2019 roku.

Źródło: Materiały organizatora