Milion złotych od PZU na sprzęt dla chorych z niewydolnością wątroby

14 września 2020

Dotyczy firmy: PZU,

PZU przekazał Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1,3 mln zł na zakup specjalistycznego sprzętu do zabiegu perfuzji wątroby. Operacja ta pomaga przeciwdziałać skutkom niewydolności wątroby. Z rozwiązania będą mogli skorzystać pacjenci Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

– Dla PZU największą wartością jest życie i zdrowie Polaków. Jako firma odpowiedzialna społecznie wspieramy stosowanie nowoczesnych technologii w medycynie. Mam nadzieję, że nowoczesny sprzęt ułatwi lekarzom efektywną pracę, a osobom chorym szybki powrót do zdrowia – mówi Dorota Macieja, członek zarządu PZU Życie.

Pieniądze przekazane z funduszu prewencyjnego PZU pozwolą na zakup urządzenia Liver Assist, które zapewnia perfuzję wątroby w warunkach hipo- i normotermii. Dzięki pomocy PZU klinika sfinansuje również zakup jednorazowych zestawów do perfuzji, płynów potrzebnych do zabiegu oraz jednorazowych materiałów laboratoryjnych i oznaczeń potrzebnych do badań czynnościowych narządów.

– Jesteśmy ogromnie wdzięczni PZU SA za wsparcie naszej kliniki. Lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom szpitala, którzy z poświęceniem walczą o zdrowie chorych, należy się jak najlepszy sprzęt, by mogli nieść skuteczną pomoc. Chcemy ich w tym wspierać, ale najważniejsze dla nas wszystkich jest zwiększenie skuteczności leczenia i bezpieczeństwo pacjentów. Urządzenie do perfuzji wątroby może to zmienić. Stanowi nową i innowacyjną technologię, dopiero niedawno zastosowaną w warunkach klinicznych. Wiele badań potwierdza, że dzięki jego zastosowaniu można poprawić jakość pobranego narządu oraz wydłużyć możliwy czas przechowywania pobranej wątroby – powiedziała Małgorzata Kozłowska, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju WUM.

Dofinansowanie sprzętu medycznego to jedna z wielu inicjatyw podjętych wspólnie przez PZU i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na początku pandemii koronawirusa, Grupa PZU przekazała WUM 400 tys. zł – połowę tej sumy zebrali pracownicy Grupy PZU, a drugą część dołożyły zarządy spółek. Pieniądze przeznaczono na zakup blisko dwóch tysięcy tzw. namiotów barierowych dla zakażonych. Te innowacyjne narzędzia – wynalazek kierownika Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Marcina Kaczora – trafiły do szpitali opiekujących się zarażonymi w całej Polsce. Z kolei dwa lata temu, dzięki współpracy PZU i WUM powstało Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród” WUM, wyposażone w zaawansowane fantomy porodowe oraz fantomy noworodkowe, którego celem była poprawa opieki okołoporodowej w Polsce.

źródło: mat.pras.