Miejsce pracy jako obszar raportowania niefinansowego

5 lipca 2019

Raport społeczny może stać się wizytówką firmy i skuteczną formą budowania wizerunku wśród potencjalnych pracowników/kandydatów i kandydatek. Dlatego ważną rolę w tego rodzaju publikacjach stanowi obszar poświęcony kwestiom pracowniczym, dotyczący m.in. tego, jak wygląda struktura zatrudnienia, jakie warunki zatrudnienia zapewnia firma oraz jakimi wartościami kieruje się w działaniu. Publikacje informujące o niefinansowej aktywności firm i organizacji można zgłaszać do 5 sierpnia w ramach Konkursu na najlepsze raporty społeczne.

Zgłoś raport  >> raportyspoleczne.pl/konkurs/

Jak można poznać kondycję firmy, nie będąc jej udziałowcem, pracownikiem lub kontrahentem? Takich danych zazwyczaj poszukuje się w sprawozdaniach z działalności i raportach finansowych. Jednak obecny model sprawozdania finansowego nie zapewnia kompletnej prezentacji przedsiębiorstwa. Pomija generowane przez firmę lub oddziałujące na nią z zewnątrz czynniki, wywołujące często długofalowe efekty. Dostrzeżenie tego wpływu i zarządzanie nim stanowi istotę społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Podstawą raportu społecznego jest opisanie wpływu, jaki organizacja wywiera na swoje otoczenie. W tego typu publikacjach, nierzadko właśnie po części charakteryzującej obszar pracowniczy można poznać rolę wartości i etyki w kulturze organizacyjnej firmy, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników. 

Ponadto istotnym elementem jest przedstawienie prowadzonej strategii personalnej organizacji, skala zatrudnienia i zapewnienie miejsc pracy, a także tego jak funkcjonuje polityka wynagrodzenia (system premiowy, dostępne benefity dla pracowników i ich rodzin, mediana płac w firmie). Tematem, który pozwala spojrzeć na organizację z szerszej perspektywy, jest kwestia wprowadzenia przez firmę procedur dotyczących np.  przeciwdziałania łamaniu praw człowieka czy zarządzania różnorodnością 

W obszarze pracowniczym poruszane jest również niejednokrotnie zagadnienie troski o zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnionym. W zależności od branż, nacisk na ten obszar może przyjmować różne formy. Bardzo ważne są polityki informacyjne i akcje zwiększające świadomość w zakresie bezpieczeństwa.

Wartością raportu nie jest wyłącznie raportowanie sukcesów organizacji np. w zakresie miejsca pracy, ale także zmierzenie się z  kwestiami stanowiącymi wyzwanie dla przedsiębiorstwa.

***

Celem Konkursu Raporty Społeczne jest zwrócenie uwagi na wagę raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Konkurs pozwala ocenić sposób, w jaki firmy dzielą się danymi niefinansowymi, obejmującymi kwestie dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego. Dzięki temu nagrodzone zostają przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność w sposób społecznie odpowiedzialny, ale również przejrzyście i wiarygodnie prezentują w raportach podejmowane inicjatywy. Przydatnymi narzędziami w tworzeniu raportu są normy na podstawie których organizacje raportują dane niefinansowe takie jak: standardy GRI, IIRC, Standard Informacji Niefinansowych czy Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Konkurs stanowi zachętę dla firm do jeszcze większej transparentności oraz stwarza pole do czerpania inspiracji w zakresie ujawniania danych niefinansowych. Raporty można zgłaszać do konkursu do 5 sierpnia.

Zgłoś raport  >> raportyspoleczne.pl/konkurs/

***

Patronat: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Federacja Konsumentów, SEG, GPW, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Centrum Edukacji PIBR
Patronat medialny: eGospodarka.pl, IMM, kampaniespołeczne.pl, PAP biznes, PRoto.pl

Więcej informacji o konkursie Raporty Społeczne na stronie raportyspoleczne.pl