Międzynarodowe gremium dyskutowało w Polsce o przyszłości odpowiedzialnego biznesu

23 października 2018

O rozwoju odpowiedzialnego biznesu, implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz strategii działania i współpracy rozmawiali przedstawiciele organizacji członkowskich CSR Europe w dniach 18-19 października br. w Warszawie. Spotkanie po raz drugi odbyło się w Polsce, a jego współgospodarzem było Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Tak zwane National Partners Organizations’ meetings odbywają się zwykle raz na pół roku. Wybrane spotkania organizowane są w państwach, z których pochodzą narodowi partnerzy CSR Europe,  wiodącej europejskiej sieci organizacji działających na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Tym razem na miejsce obrad wskazano Polskę, która gości CSR Europe po raz drugi (po raz pierwszy w 2011 roku). Współgospodarzem wydarzenia było Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem VIVE Textile Recycling.

– Mieliśmy przyjemność gościć w Warszawie przedstawicieli CSR-owych organizacji z całej Europy. Dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu to wyjątkowe wydarzenie i wyraz naszego wsparcia dla kolejnych działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, nie tylko na poziomie krajowym, ale również europejskim – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Podczas spotkania narodowych partnerów CSR powracającą myślą było że dla zrównoważonego rozwoju i CSR konieczne są przywództwo, współpraca i zaangażowanie oraz wiedza – dodaje.

Spotkanie CSR Europe miało miejsce w Warsaw Trade Tower w Warszawie w dniach 18-19 października br. Dwudniowe obrady zostały poświęcone między innymi przeglądowi i konsultacjom strategii CSR Europe. Plan działania sięga 2030 roku i jest ściśle związany z Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG). CSR Europe oraz członkowie narodowych partnerów wspierają realizację celów zawartych w dokumencie „Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030”, a warszawskie spotkanie miało również na celu wyznaczenie kluczowych aktywności w tym zakresie.

– Cieszymy się, że CSR Europe udało się zgromadzić 24 krajowych partnerów z całej Europy, aby ustalić konkretne kolejne kroki w celu opracowania skutecznych platform SDG, z naciskiem na wysokiej jakości edukację i godną pracę, gospodarkę o obiegu zamkniętym i zrównoważone łańcuchy dostaw oraz zmniejszenie nierówności. W ramach przyszłych kierunków działań CSR Europe nacisk zostanie położony na wspólną pracę nad budowaniem potencjału krajowych partnerów w celu wspierania realizacji Celów Zrównoważonego RozwojuHans Daems, dyrektor ds. public affairs Hitachi Europe, prezes CSR Europe.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali obok przedstawicieli organizacji członkowskich CSR Europe również partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach programu SDG Masterclass mogli podzielić się swoimi praktykami i doświadczeniami. Jako studium przypadku swoje CSR-owe praktyki zaprezentowały firmy: Orange Polska i VIVE Textile Recycling.

VIVE Textile Recycling zostało partnerem spotkania CSR Europe w Polsce. To firma, której model biznesowy opiera się na idei gospodarki obiegu zamkniętego. Firma za cel stawia sobie stuprocentowe wykorzystanie tekstyliów pochodzących z recyclingu, a w konsekwencji daje im drugie życie.

– Z ogromną przyjemnością wzięliśmy udział w spotkaniu NPO Meeting CSR Europe na zaproszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. VIVE Textile Recycling – partner spotkania – jest firmą której szczególnie zależy na dzieleniu się dobrymi praktykami. W swoim DNA mamy recycling tekstyliów. Zajmujemy się działaniem prowadzącym w kierunku stuprocentowego przetwórstwa tekstylnego. Istotne jest dla nas informowanie szerokiej opinii publicznej o tym co można robić z tekstyliami w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. W Europie jest to temat bardzo istotny, był także poruszany podczas spotkania NPO Meeting. Widać, że stanowi bardzo istotną część debaty poświęconej społecznej odpowiedzialności biznesu. Zostaliśmy partnerem spotkania CSR Europe w Polsce, po to by dzielić się dobrymi praktykami, a także uczyć się od najlepszych – mówi Ewelina Rozpara, Rzecznik Prasowy Grupy VIVE.

Zobacz podsumowanie video:

Wydarzenie towarzyszące

Podczas wydarzenia miała miejsce również gala Konkursu Raporty Społeczne. To już 12 edycja konkursu, w której nagradzane są najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jej organizatorami są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w ośmiu kategoriach. W głównych zwyciężyły publikacje: Orange Polska i Cyfrowy Polsat. Nagrodzone i wyróżnione zostały także: Kompania Piwowarska, LPP, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, ING Bank Śląski, MPWiK S.A. we Wrocławiu oraz Fundacja Janaszka PODAJ DALEJ i Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa.

Więcej o konkursie na stronie raportyspoleczne.pl.

O CSR Europe

CSR Europe poprzez sieć firm członkowskich i 44 krajowych organizacji CSR, w tym również Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrzesza ponad 10 tys. przedsiębiorstw, pełniąc rolę platformy dla firm i organizacji zorientowanych na zrównoważony rozwój, upowszechnienie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. CSR Europe działa również poza granicami Europy i prowadzi współpracę z organizacjami CSR w innych regionach świata. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.csreurope.org.

Organizatorzy: CSR Europe, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partner: VIVE Textile Recycling

Partner wspierający: Warsaw Trade Tower