Czy Mazowsze skutecznie walczy z otyłością?

5 grudnia 2017

Z wyników badania „Dlaczego edukacja żywieniowa w Polsce jest potrzebna?”, które zostało przeprowadzone na zlecenie SGGW i sfinansowane przez Fundację Carrefour, wynika, że w centralnym regionie Polski częściej niż w innych regionach stwierdza się prawidłową masę ciała. Badanie zrealizowano na potrzeby trzeciej edycji programu edukacyjno-badawczego „ABC Zdrowego Żywienia”. Firma Carrefour jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Czy dzieci z Mazowsza trzymają formę?

Wyniki ogólnopolskiego badania „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”[1] wskazują, że w centralnej części Polski częściej niż w innych regionach dzieci jako przekąskę wybierają produkty mleczne – to dobry nawyk żywieniowy. Poza tym dzieci z tego obszaru częściej niż w innych regionach uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne. W regionie tym szczególną uwagę należy zwrócić na regularność posiłków, a zwłaszcza spożywanie śniadań i obiadów przez dzieci – w tym regionie posiłki te pomijane są częściej niż w innych częściach Polski.

Warto dodać, że wyniki ogólnopolskiego badania „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?” wykazały, że w skali kraju, co szóste przebadane dziecko charakteryzuje się nadmierną masą ciała, a co ósme ma niedowagę. Problem nadmiernej masy ciała częściej dotyczy dzieci młodszych (7-9 lat) niż starszych (10-12 lat). Jednak nie wszędzie sytuacja ta wygląda tak samo.

 – Zrealizowane na potrzeby projektu badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzeba?” pokazało nam, że dużo jest jeszcze do zrobienia w kwestii edukacji żywieniowej – nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Mimo faktu, że dwie pierwsze edycje programu „ABC Zdrowego Żywienia”, zrealizowanego dzięki grantowi Fundacji Carrefour, przyniosły zauważalny wzrost świadomości żywieniowej osób uczestniczących w warsztatach, to wciąż widoczna jest potrzeba dalszego kształcenia w tym zakresie – powiedziała prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, koordynator projektu „ABC Zdrowego Żywienia”.

 „ABC Zdrowego Żywienia” w rejonie centralnym dotrze do dzieci z Baboszewa, Grodziska Mazowieckiego i Młochowa

W tegorocznej edycji z regionu Mazowsza udział w zajęciach wezmą dzieci ze Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Baboszewie, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim oraz Szkoły Podstawowej w Młochowie. Zajęcia w tych szkołach prowadzą specjaliści z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jednostki będącej od początku koordynatorem i głównym wykonawcą tego programu. Pracownicy wydziału przybliżają dzieciom zasady zdrowego odżywienia oraz higieny przygotowywania posiłków. W zajęciach uczestniczyć będą również dzieci pochodzące ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej. Dzieci te wymagają szczególnej troski w zakresie prawidłowego żywienia, ponieważ ze względu na nienajlepszą sytuację ekonomiczną swoich rodzin są bardziej narażone na gorsze jakościowo odżywianie. Trzecia edycja programu „ABC Zdrowego Żywienia” skierowana jest do uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych głównie z małych miejscowości, którzy niejednokrotnie mają utrudniony dostęp do dobrych programów edukacyjnych, przygotowanych przez specjalistów ze środowiska akademickiego. Celem tej edycji będzie upowszechnienie zasad prawidłowego żywienia, właściwego wyboru produktów polecanych dla dzieci, zasad higieny oraz roli żywienia w prawidłowym rozwoju psychofizycznym. Zajęcia uzupełnią atrakcyjne materiały edukacyjne przygotowane specjalnie na potrzeby warsztatów programu „ABC Zdrowego Żywienia”.

– To już trzecia edycja programu edukacyjno-badawczego „ABC Zdrowego Żywienia”, którą udało się nam zrealizować. Koncepcja tej inicjatywy powstała na naszym wydziale i rozwijała się z każdą kolejną odsłoną. Cieszę się, że w tym roku udało nam się przeprowadzić badanie „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna?”, które zwróciło szczególną uwagę na wciąż nieprawidłowe nawyki żywieniowe dzieci i ich rodzin oraz konieczność wprowadzenia zmian w sposobie żywienia polskich rodzin. Myślę, że badanie stanowić będzie także świetną bazę do wskazania priorytetów edukacyjnych w kolejnych latach funkcjonowania projektu – powiedziała dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, koordynator programu „ABC Zdrowego Żywienia”.

 Fundacja Carrefour już po raz trzeci wspiera program „ABC Zdrowego Żywienia”

– Carrefour chętnie wspiera wartościowe inicjatywy, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia naszych klientów. Program „ABC Zdrowego Żywienia” przynosi właśnie taki efekt i edukuje najmłodsze pokolenie, które ma coraz większy wpływ na decyzje zakupowe całej rodziny. Mam nadzieję, że nasze działania pozwolą nauczyć dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, które zostaną zapamiętane przez nie na całe życie – powiedział Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

 

[1] Badanie GfK Polonia „Dlaczego edukacja żywieniowa dzieci w Polsce jest potrzebna” przygotowane na zlecenie Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW w Warszawie (sierpień, 2017), sfinansowane z grantu Fundacji Carrefour.

źródło: materiały prasowe firmy