Mapa drogowa do maksymalizacji wpływu biznesu na realizację SDGs

14 maja 2018

Światowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) opracowała zbiór wytycznych, które mają wspierać firmy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w poszczególnych sektorach.

Autorzy, w partnerstwie z członkami WBCSD (biznes, NGO) przygotowali wytyczne i wskazówki, do tego jak wykorzystać siłę współpracy sektorowej, aby zmaksymalizować wpływ biznesu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju

Ramy te prowadzą przedsiębiorstwa poprzez proces integracji działań poszczególnych sektorów z Celami Zrównoważonego Rozwoju w całym łańcuchu wartości, określenie obszarów gdzie szansa na znaczący efekt działań danego sektora jest największa. Wytyczne pozwalają też na określanie kluczowych działań i sposobów monitorowania procesu realizacji wizji sektora w 2030 r.

Ramy zostały udoskonalone dzięki doświadczeniom zdobytym podczas konsultowania i pilotażowego wdrażania tych wytycznych z koalicją firm członkowskich WBCSD i stowarzyszeń branżowych z branży chemicznej, którzy byli pionierami tej metodologii i wydadzą swoją własną mapę drogową jeszcze w tym roku.

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>