„Ludzie, którzy zmieniają biznes” – Rozmowa z Moniką Hinc, laureatką 1. edycji nagrody FOB

18 kwietnia 2017

Do środy 19 kwietnia został przedłużony nabór zgłoszeń kandydatów/ek do 2. edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Osoby, które działają na rzecz upowszechniania w Polsce społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) mogą się zgłaszać (lub mogą zostać zgłoszone) poprzez formularz dostępny na stronie nagrody odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

Zapytaliśmy laureatów 1. edycji o to czym było dla nich to wyróżnienie i czy warto zmieniać biznes na bardziej odpowiedzialny społecznie. Zachęcamy do lektury odpowiedzi laureatki w kategorii sektor pozabiznesowy – Moniki Hinc Prezes Fundacji Inicjowania Rozwoju “UP Foundation”. 

Monika Hinc została wyróżniona za stworzenie platformy współpracy z ponad 20 instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi promującej ideę społecznej odpowiedzialności na rzecz rozwoju lokalnego na Pomorzu. Za rozwój, tworzonych w ramach współpracy międzysektorowej, kluczowych projektów Fundacji, jak Forum Inicjowania Rozwoju, czy Fundusz Grantowy.

Przeczytaj rozmowy z innymi laureatami pierwszej edycji nagrody FOB.

FOB: Na czym polegała wprowadzona przez Panią zmiana w biznesie, za którą została Pani wyróżniona?

Monika Hinc: Czuję się aktywistką z krwi i kości, od 1998 roku zaangażowaną w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Co dla mnie bardzo ważne, na co dzień udaje mi się łączyć aktywność biznesową z działaniami społecznymi. Pozwala to  spoglądać szerzej na wyzwania i potrzeby obu stron. To dla mnie bardzo ważne.

Od 2012 roku upowszechniamy na Pomorzu ideę współpracy międzysektorowej, w ramach inicjatywy pod nazwą Forum Inicjowania Rozwoju, w tym Funduszu Inicjowania Rozwoju. Obecnie takie podejście do rozwoju staje się już powszechnie znane. Wszyscy mówią o społecznej odpowiedzialności, współpracy międzysektorowej, zrównoważonym rozwoju. W czasie, kiedy rozpoczynaliśmy nasze działania, byliśmy pionierami współpracy międzysektorowej. Bardzo się cieszę, że nam się udało wpleść to pojęcie i zainicjować konkretne działania do rzeczywistości społeczno-gospodarczej Pomorza. Chcę podkreślić słowo „my”, gdyż bez zaangażowanego partnerstwa ludzi i instytucji nie byłoby to możliwe.

FOB: Jak z perspektywy osoby spoza biznesu, ocenia Pani kierunki zmian, jakie mają miejsce w biznesie? Czy są takie, na które firmy szczególnie powinny zwrócić uwagę?

MH: Tak, jak powiedziałam wcześniej, udaje mi się łączyć pracę w biznesie z aktywnością społeczną, dlatego perspektywa biznesu jest mi bliska. Czynnikiem, który chciałabym podkreślić na który firmy powinny zwrócić szczególną uwagę, jest otwartość na współpracę (nie tylko międzysektorową). Warto, aby biznes wychodził poza sferę działań czysto biznesowych, aby wpisywał odpowiedzialność społeczną w strategię działania. Włączanie i kreowanie wspólnych inicjatyw, korzystanie z zasobów dostępnych w środowisku lokalnym, dzielenie się zasobami to właśnie dokładanie cegiełki do idei zrównoważonego rozwoju.

FOB: Jak z perspektywy osoby nagrodzonej, doświadczonej w działaniach z zakresu CSR i samej wprowadzającej pozytywne zmiany – opisałaby Pani czynniki, które takiej zmianie sprzyjają, co się musi wydarzyć, żeby zmiana była możliwa i przyniosła efekty?

MH: Po pięciu latach budowania przestrzeni do współpracy międzysektorowej na Pomorzu i upowszechniania odpowiedzialności społecznej biznesu, czynnikiem który uważam za kluczowy jest zaufanie. Otwartość na drugiego człowieka, zwłaszcza przedstawiciela innego sektora wydaje nam się zawsze dużym ryzykiem. Ostatecznie jednak, umożliwia osiąganie ważnych i wspaniałych celów, a pozorne różnice międzysektorowe doskonale się uzupełniają. Warto podejmować to ryzyko.

Monika Hinc od pięciu lat koordynuje pomorską inicjatywę Forum Inicjowania Rozwoju, której celem jest budowanie współpracy międzysektorowej na Pomorzu, na rzecz zrównoważonego rozwoju. Angażuje pomorski biznes, samorząd i organizacje pozarządowe do realizacji inicjatyw partnerskich przyczyniających się w praktycznym wymiarze do rozwoju lokalnych społeczności.  Dla realizacji tego celu, zainicjowała powstanie Funduszu Grantowego Inicjowania Rozwoju, a także organizuje spotkania międzysektorowe, stanowiące platformę dla budowania zrównoważonych relacji. W ramach Forum, ma przyjemność współpracować z pomorskimi przedsiębiorstwami – Grupą LOTOS S.A. i Polpharma S.A., Samorządem Województwa oraz przedstawicielami kluczowych organizacji pozarządowych z Pomorza. Na co dzień pracuje jako doradca biznesu i organizacji pozarządowych, a także jako instruktor harcerski.  Zawodowo – socjolog, pasjonujący się zagadnieniami takimi jak komunikacja i talent management. Od dwóch lat prowadzi własną działalność gospodarczą, pracując jako HR Business Partner i trener biznesu. Obecnie związana szczególnie z branżą IT.

źródło: materiały własne