„Ludzie, którzy zmieniają biznes” – laureat 1. edycji nagrody Artur Nowak-Gocławski o wyróżnieniu

7 kwietnia 2017

Do czwartku 13 kwietnia trwa nabór zgłoszeń kandydatów/ek do 2. edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wręczanej osobom, które działają na rzecz upowszechniania w Polsce społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przy tej okazji zapytaliśmy laureatów 1. edycji o to czym było dla nich to wyróżnienie i czy warto zmieniać biznes na bardziej odpowiedzialny społecznie.

Zgłoś kandydata/kę do nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Poniżej prezentujemy wypowiedź Artura Nowaka-Gocławskiego, pomysłodawcy, współzałożyciela i szefa ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, który został wyróżniony za podjęcie tematu społecznej odpowiedzialności biznesu w trudnej branży finansowej, za sukces w prowadzeniu spółdzielni, w której modelu biznesowym nieodłączną część stanowi troska o interesariuszy.

Artur Nowak-Gocławski: Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” była i jest dla mnie wyróżnieniem niezwykłym. Niezwykłym dlatego, że droga biznesowa moja i mojej organizacji chociaż jest drogą „po jej słonecznej stronie” – parafrazując Marka Edelmana – jest też trudną i wymagającą.

To wyróżnienie to uznanie nie dla mnie ale dla kilkuset osób, koleżanek i kolegów tworzących społeczność naszej firmy, którzy są tą zmianą na co dzień.  Za chwilę będziemy cieszyć się siódmą rocznicą powstania ANG, organizacji, o której mówimy, że „o coś nam chodzi”. A chodzi nam m.in. o to, że przedsiębiorczość w branży finansowej to przede wszystkim służenie ludziom. Nasze rozumienie instytucji zaufania publicznego polega na tym, że naszym obowiązkiem jest realizowanie potrzeb ludzi z zachowaniem podstawowych trzech zasad – dostarczania im tego co potrzebują, tego na co ich stać i co rozumieją.

Te, wydaje się, oczywiste reguły odpowiedzialnej sprzedaży są w czasach nastawionej na sukces liberalnej gospodarki jak ryś w Puszczy Białowieskiej – wiemy, że jest, spotkać trudno. W tym wszystkim szukając biznesowej tożsamości zobaczyliśmy swoją „korporacyjną obywatelskość”, zrozumieliśmy, że organizacje biznesowe mają swoje powinności wobec dobra wspólnego, swoje obowiązki, wobec swoich interesariuszy, które znacznie wykraczają poza potrzebę ograniczania negatywnego i maksymalizowania pozytywnego wpływu. Wydaje się, że wobec biznesu oczekuje się dzisiaj świadomego i zaangażowanego włączenia się w budowę „lepszego świata” dla ludzi, dla przyrody, dla przyszłości. Sprawczość, jaką potencjalnie mają przedsiębiorcy jest prawie nieograniczona w możliwościach.

Dzięki zasobom finansowym, materialnym i intelektualnym biznes zaangażowany w innowacje społeczne ma możliwość realnej zmiany. „Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym” powiedział Antoine de Saint – Exupery. Spotykam coraz więcej ludzi, które włączają się w tę zmianę, w jej potrzebie rozumiejąc swoją odpowiedzialność za to czego jesteśmy częścią. Dlatego warto szukać „Ludzi, którzy zmieniają biznes” i wspierać Ich w tym, że wybrali dobrą chociaż niełatwą drogę.

 

Artur Nowak-Gocławski

Założyciel i szef biznesowej Grupy ANG związanej z branżą finansową oraz Fundacji Będę Kim Zechcę, zaangażowany w wiele projektów społecznych w tym m.in. w Koalicję Prezesi Wolontariusze, projekt Nienieodpowiedzialni.pl, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, członek Rady Ekspertów ThinkTank, propagator modelu spółdzielczego w przedsiębiorczości (jest współzałożycielem trzech spółdzielni w branży finansowej, w tym wyjątkowej i niepowtarzalnej firmy – ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych) zwolennik strategii biznesowych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego,  budowy wartości wspólnej.  Zawodowo zainteresowany również wyzwaniami współczesnego przywództwa, rolą autorytetów, ekonomią społeczną i ekonomią współpracy.  Lubi się uczyć (5 studiów podyplomowych) i czytać. Równowagę znajduje w Puszczy Białowieskiej i w Górach.