L’Oréal wiodącą firmą w zwalczaniu zmian klimatycznych oraz w zrównoważonym zarządzaniu gospodarką wodną

22 listopada 2016

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

Grupa L’Oréal już po raz czwarty została uznana w rankingu CDP za światowego lidera w działaniach na rzecz łagodzenia zachodzących zmian klimatycznych. Po raz pierwszy
w rankingu doceniono także działania spółki w zakresie zrównoważonego zarządzania gospodarką wodną.

Działania podejmowane przez L’Oréal otrzymały ranking A, czyli najwyższą możliwą ocenę przyznawaną przez CDP. Na jej przyznanie miały wpływ: realizowana przez firmę strategia na rzecz zwalczania zmian klimatycznych, zarządzanie emisją CO2 oraz przejrzystość prowadzonych przez L’Oréal działań. L’Oréal jako jedyna francuska firma została także uznana za lidera w podejmowanych przez siebie działaniach na rzecz efektywnego zarządzania gospodarką wodną.

Jesteśmy bardzo dumni, że realizowana przez nas strategia na rzecz zwalczania zmian klimatycznych po raz kolejny spotkała się z tak wysoką oceną CDP. Zobowiązuje nas ona do podejmowania dalszych działań dotyczących tego obszaru i rozwoju niskoemisyjnego biznesu. Cieszymy się także z nowego wyróżnienia przyznanego nam przez CDP w zakresie gospodarki wodnej. Zachęca nas ono do jeszcze większego zaangażowania w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, które na co dzień podejmowane są we wszystkich naszych fabrykach i biurach na świecie – mówi Jean-Paul Agon, Prezes Grupy L’Oréal.

Grupa L’Oréal w swoim programie Sharing Beauty with All na rzecz zrównoważonego rozwoju, zadeklarowała się do 2020 roku zmniejszyć o 60% emisję CO2 pochodzącą z swojej produkcji oraz zużycie wody na pojedynczy produkt końcowy w odniesieniu do roku bazowego 2005. W zakresie tych zobowiązań L’Oréal osiągnęła kamień milowy pod koniec 2015 roku, zmniejszając w okresie 2005 – 2015 r. emisję CO2 o 56% oraz redukując zużycie wody w swoich fabrykach i centrach dystrybucyjnych o 45%. Co ważne: wyniki takie osiągnięto przy jednoczesnym wzroście produkcji w tym okresie o 26%. Było to możliwe dzięki realizowanej przez firmę ambitnej strategii uwzględniającej działania na rzecz poprawy jej efektywności energetycznej we wszystkich obiektach, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także rozwoju niskoemisyjnych innowacji

W Polsce zobowiązanie dotyczące zrównoważonej produkcji realizowane jest zarówno przez L’Oréal Polska, jak i naszą fabrykę Kosmepol. Podobnie jak cała Grupa L’Oréal, do 2020 roku zdeklarowaliśmy się zmniejszyć przez Kosmepol emisję C02 i zużycie wody na końcowy produkt o 60% w odniesieniu do roku bazowego 2005. Konsekwentnie realizowana strategia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii poskutkowała zmniejszeniem do końca 2015 roku w Kosmepolu emisji CO2 o 51% i zużycia wody o 42% w porównaniu do roku bazowego 2005, przy jednoczesnym wzroście realizowanej produkcji. Cieszę się, że podejmowane przez nas działania na rzecz zrównoważonego rozwoju  spotykają się z uznaniem na świecie. Wioletta Rosołowska, Prezes L’Oréal Polska.

CDP jest organizacją non-profit oceniającą strategię, zaangażowanie i wydajność firm w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych. L’Oréal jest członkiem CDP od roku 2002. W 2007 roku firma, chcąc zachęcić swoich dostawców do pomiaru i zarządzania emisją CO2, dołączyła do programu CDP Supply Chain. Działanie to jest wynikiem podejmowania przez L’Oréal aktywności w całym łańcuchu dostaw oraz wspierania wymiany dobrych praktyk.