L’Oréal w gronie liderów rankingu Różnorodności i Włączenia Społecznego

18 września 2020

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

W tegorocznym, globalnym Rankingu Różnorodności i Włączenia Społecznego obejmującym 100 organizacji, L’Oréal uzyskał najwyższą jak dotąd szóstą pozycję. Firma została uznana za działania wspierające różnorodność płciową i kulturową wśród swoich pracowników. Doceniono ją także za otwartość na integrację i wspieranie osób wykluczonych społecznie. Ranking bazuje na wskaźniku różnorodności i włączenia społecznego firmy Refinitiv. W ramach badania ocenianych było ponad 9000 firm z całego świata.

W rankingu Refinitiv firmy oceniane są w obszarze zróżnicowania płciowego i kulturowego w ich kierownictwie i zarządach, a także pod względem postawionych celów i realizowanych inicjatyw związanych z różnorodnością. Refinitiv oblicza wyniki na podstawie 25 wskaźników, które można podzielić na cztery główne grupy: różnorodność, włączenie społeczne, rozwijanie ludzi i kontrowersje.

Tworzenie zespołów zróżnicowanych pod względem kompetencji, płci czy wieku ma zasadnicze znaczenie dla naszego sukcesu i satysfakcji naszych pracowników. Od lat działamy na rzecz równouprawnienia w miejscu pracy, ale jedną z naszych najważniejszych wartości jest różnorodność – w każdym wymiarze. To podejście pozwala na skuteczne budowanie bardziej otwartego miejsca pracy i zapewniania pracownikom możliwości rozwoju — powiedział Paweł Konieczny, dyrektor personalny L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Praktyczna strategia L’Oréal dotycząca różnorodności i włączenia społecznego stanowi znaczną część opublikowanej w 2017 r. polityki Grupy dotyczącej praw człowieka. L’Oréal w Polsce podjął długofalowe zobowiązania do działań na rzecz równouprawnienia płci. Firma została partnerem programu United Nations Global Compact promującego etyczne postawy w biznesie w myśl wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka. Dbałość o równość szans w obejmuje zapewnienie kobietom i mężczyznom równych praw i obowiązków, a także równego dostępu do wszelkich zasobów.

Ponadto L’Oréal od lat wspiera kobiety w środowisku naukowym. Program stypendialny L’Oréal Dla Kobiet i Nauki to unikalna inicjatywa skierowana do polskich badaczek. Jego celem jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych naukowczyń, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. W tym roku trwa jubileuszowa, już 20. edycja programu. Do tej pory wyróżnionych zostało ponad 100 polskich badaczek.

źródło: mat.pras.