L’Oréal Polska wpiera różnorodność i równość kobiet w nauce

24 maja 2016

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

Laureatka XV edycji Programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki, dr Bernadeta Szewczyk, wzięła udział w dyskusji z okazji III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności. Program, odpowiadając na realny problem społeczny dotyczący niewystarczającego reprezentowania kobiet w nauce, jest przykładem zaangażowania społecznego L’Oréal Polska na rzecz różnorodności.

Polska była pierwszym po Francji krajem, w którym wprowadzono lokalną edycję programu L’Oréal Dla Kobiet i Nauki (L’Oréal For Women in Science). W ciągu 15 lat trwania programu wyróżniono 75 kobiet-naukowców, które otrzymały stypendia naukowe reprezentując 12 ośrodków akademickich w całej Polsce. Dla badaczek z całego kraju jest to docenienie ich osiągnięć, a także okazja do promocji ich badań naukowych. Od 16. edycji programu, o stypendia ubiegać się mogą nie tylko doktorantki i habilitantki, ale także studentki na etapie pracy magisterskiej.

Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki stanowi długotrwałe zaangażowanie firmy w promocję kobiet-naukowców i ma na celu zachęcanie ich do podejmowania pracy naukowej. Uznanie osiągnięć naukowych kobiet pomaga walczyć ze stereotypami społecznymi na temat naukowców.

Dyskusja na temat dyskryminacji kobiet w nauce, co potwierdzają wyniki raportu L’Oréal Polska „Piękne umysły – rola kobiet w świecie nauki”, pozwala zaadresować ten problem władzom, uczelniom czy pracodawcom. Prawie 30% Polaków uważa, że kobiety nie zajmują wysokich stanowisk w dziedzinie nauki, ponieważ nie są wspierane w swoich działaniach przez władze instytucji, w której pracują. Według 71% badanych – naukowcy to przede wszystkim mężczyźni[1]. To dlatego Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki ma tak niezwykle znaczenie. Pozwala kobietom czuć się docenionymi i zwiększa ich wiarę  w kontynuację kariery naukowej. Udział w programie jest nie tylko wyróżnieniem, ale uznaniem dla naszej codziennej pracy i potwierdzeniem słuszności wyboru ścieżki zawodowej. Nie pozostajemy anonimowe w laboratoriach, o naszych sukcesach mówi cała Polska, a zdarza się, że informacje o naszych badaniach trafiają poza granice kraju. Dorobek naukowy wszystkich laureatek świadczy o korzyściach, jakie przynosi ta inicjatywa społeczeństwu i nauce – mówi dr n. biol. Bernadeta Szewczyk, laureatka XV edycji Programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki.

L’Oréal wierzy, że wymiana poglądów oraz różnorodność jest podstawowym źródłem kreatywności oraz innowacyjności, dlatego równość płci jest jednym z priorytetów firmy. W swoich działaniach L’Oréal umożliwia kobietom i mężczyznom taki sam dostęp do stanowisk, zarówno na poziomie rekrutacji, jak i w późniejszych etapach rozwoju kariery. Program L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki stanowi jeden z przykładów wspierania działalności oraz rozwoju kobiet. W marcu 2016 roku L’Oréal został wyróżniony za promowanie równości płci przez Women’s Empowerment Principles (CEO Leadership Award – inicjatywa UN Woman oraz UN Global Compact). Więcej informacji o wyróżnieniu: http://www.loreal.com/media/press-releases/2016/mar/weps

Więcej informacji o Programie L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki na www.lorealdlakobietinauki.pl

[1] Raport „Piękne umysły – rola kobiet w świecie nauki” przygotowany na podstawie badania opinii publicznej, przeprowadzonego w grudniu 2015 roku przez SW Research metodą indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych online (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1012 Polaków w wieku 18 lat i więcej.