L’Oréal w Polsce kontynuuje strategię zrównoważonego rozwoju i umacnia dialog z partnerami lokalnymi

23 marca 2017

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

14 marca br. z inicjatywy L’Oréal Polska, partnera strategicznego FOB, odbyło się spotkanie: „Zrównoważony rozwój – zobowiązania globalne a wyzwania lokalne” – w którym udział wzięły organizacje działające w obszarze społecznej odpowiedzialności, a także przedstawiciele L’Oréal szczebla globalnego i lokalnego. Gościem specjalnym spotkania była Alexandra Palt, CSR & Sustainability Director Grupy L’Oréal.

Kultura otwartości, dialogu i etyki biznesu w Grupie L’Oréal

Od 2013 roku Grupa L’Oréal pod hasłem Dzielenie się pięknem ze wszystkimi (Sharing Beauty with All) prowadzi program zawierający zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju do 2020 r. Zobowiązania obejmują cztery obszary: zrównoważone innowacje, zrównoważoną produkcję, zrównoważony rozwój i zrównoważone wybory. W każdym z nich L’Oréal Polska prowadzi dialog z lokalnymi partnerami. Są wśród nich zarówno instytucje i agendy państwowe, ośrodki naukowe, badawcze, a także organizacje branżowe oraz te skupione w trzecim sektorze.

Alexandra Palt – Director CSR & Sustainability Grupy L’Oréal: Prowadzenie dialogu z partnerami na całym świecie jest dla Grupy L’Oréal kluczowe. Włączamy do niego organizacje pozarządowe, agendy państwowe, ale również naszych partnerów biznesowych i media. Od 2011 roku w skali globalnej przeprowadziliśmy konsultacje z 754 organizacjami. Wyzwania lokalne w zakresie zrównoważonego rozwoju mogą być różne w krajach, w których działamy. W dłuższej perspektywie takie otwarte podejście umożliwia wdrażanie rozwiązań, które na poziomie produkcji, łańcucha dostaw czy marketingu, przybliżają nas do realizacji zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Wioletta Rosołowska, Prezes Zarządu L’Oréal Polska, Dyrektor Generalna L’Oreal w Polsce i w Krajach Bałtyckich: L’Oréal Polska oraz Fabryka Kosmepol bardzo aktywnie włączają się w realizację lokalnych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. W 2016 roku zmniejszyliśmy o 44% zużycie wody, a emisję CO2 o 42% w stosunku do roku bazowego 2005, przy jednoczesnym wzroście produkcji. Głęboko wierzymy, że dobry, efektywny dialog oraz mozaika doświadczeń różnych instytucji umożliwi nam jeszcze lepiej realizować zobowiązania, które przyjęliśmy w 2013 r., w ramach globalnej inicjatywy „Dzielenie się pięknem ze wszystkimi”.

Globalne zobowiązania a wyzwania polskie

W spotkaniu „Zrównoważony rozwój – globalne zobowiązania a wyzwania lokalne” udział wzięli przedstawiciele m.in. takich organizacji jak: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte, WWF Polska, Polski Komitet ds. UNESCO, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. W trzech grupach roboczych analizowali różne wyzwania lokalne związane z zrównoważonym rozwojem.

Wioletta Rosołowska: Celem spotkania było zaprezentowanie naszych kluczowych programów
w obszarze CSR, wraz ze szczegółową analizą zagadnień w wymiarze lokalnym w obszarach związanych z innowacjami, produkcją i działaniami edukacyjnymi marek. Dziękuję wszystkim za udział. To była dobra, szczera i bardzo potrzebna rozmowa. Mam ogromną nadzieję, że spotkanie będzie bardzo ważnym krokiem w budowaniu dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, którego my jako L’Oréal Polska chcemy być ważną częścią. W dłuższej perspektywie planujemy zorganizowanie panelu ds. zrównoważonego podejścia dla konsumentów, aby ułatwić wsłuchiwanie się w opinie i priorytety konsumentów, a także zapewnić im możliwość wyrażania się na temat inicjatyw L’Oréal związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Główne wnioski płynące z dyskusji w grupach roboczych koncentrują się na kluczowej roli firm w edukowaniu konsumentów, u których świadomość zrównoważonego podejścia stale wzrasta. Ponadto uczestnicy spotkania podkreślali rolę edukacji młodego pokolenia, którego postawy będą miały ogromny wpływ na efekty długofalowych programów zrównoważonego rozwoju. Zwrócono również uwagę na wyzwanie dotyczące komunikacji, które stoi przed firmami realizującymi strategię CSR. Potrzebne jest innowacyjne ujęcie tematu, interesujące formułowanie przekazów do konsumenta, aby przekonać go do produktów powstałych zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy debaty zwrócili ponadto uwagę na istotną rolę wdrażania rozwiązań zrównoważonego rozwoju dla całego łańcucha dostaw, aktywnego dialogu z partnerami z otoczenia firmy oraz realizacji długofalowych programów CSR.

Konkluzje ze spotkania zostaną opracowane i przekazane wszystkim partnerom lokalnym L’Oréal Polska, a już pod koniec kwietnia L’Oréal podzieli się z opinią publiczną raportem prezentującym wyniki programu Sharing Beauty with All za 2016 rok.
Więcej informacji na temat zobowiązań Grupy L’Oréal w zakresie zrównoważonego rozwoju:

http://www.sharingbeautywithall.com/en

źródło: materiały prasowe firmy