L’Oréal podwójnie wyróżniona przez Organizację Narodów Zjednoczonych

26 września 2018

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

Grupa L’Oréal znalazła się w gronie Global Compact Lead. Zrzesza ono najbardziej zaangażowane firmy, które działają na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Wyróżnienie to stanowi wyraz uznania dla firmy L’Oréal, która od wielu lat konsekwentnie angażuje się w realizację 10 zasad odpowiedzialnego biznesu United Nations Global Compact. L’Oréal Polska jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jednocześnie Organizacja UN Global Compact uhonorowała Emmanuela Lulina, starszego wiceprezesa i dyrektora ds. etyki Grupy L’Oréal, tytułem Pioniera SDG na rzecz promocji etyki w biznesie. Po raz pierwszy tytuł ten został przyznany osobie na stanowisku dyrektora ds. etyki.

Obydwa wyróżnienia zostały ogłoszone podczas zgromadzenia liderów UN Global Compact na szczycie, który miał miejsce w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

 – Firmy Lead cechuje najwyższy poziom zaangażowania w działalność na rzecz UN Global Compact. Jeśli chcemy osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju (SDG) i zmienić świat na lepszy, potrzebne są odważne działania ze strony środowiska odpowiedzialnego biznesu. W tym celu firmy, duże czy małe – jak te wyróżnione podczas dzisiejszej uroczystości, muszą nieustannie dążyć do poprawy swoich wyników, niezależnie od tego, na jakim etapie znajdują się obecnie na drodze do zrównoważonego rozwoju” – powiedziała Lise Kingo, Dyrektor Generalna UN Global Compact. 

– Wszyscy pracownicy Grupy L’Oréal na całym świecie mają dzisiaj prawdziwy powód do dumy. Wdrażanie znaczących zmian wymaga nie tylko długofalowego zaangażowania ze strony zespołu zarządzającego, ale również codziennego działania każdego pracownika. Działanie to musi być wspólne, jeśli chcemy być etycznym i odpowiedzialnym członkiem społeczeństwa” – powiedział Jean-Paul Agon, Prezes L’Oréal.

Inicjatywa United Global Compact skierowana jest do przedstawicieli świata biznesu na całym świecie, po to, by popierali, wdrażali i stosowali we wszystkich sferach swojej działalności dziesięć fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy
i środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

„Otrzymane wyróżnienie to także zasługa konsekwentnie realizowanych zobowiązań Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju i etyki na poziomie poszczególnych regionów i krajów. Jako członek Rady Programowej Global Compact Network Poland wspieramy inicjatywy fundacji. W naszej fabryce L’Oréal Warsaw Plant zredukowaliśmy w ciągu kilkunastu ostatnich lat zużycie wody o 43 procent, zwiększając jednocześnie produkcję o 250 procent. Naszą ambicją jest, aby stała się ona w przyszłości „suchą fabryką”. Już w marcu przyszłego roku planujemy uruchomienie stacji recyklingu wody, co pomoże nam zwiększyć odzysk wody do poziomu 63% do 2020 roku, docelowo planując uzyskanie poziomu 75 proc.” – mówi Wioletta Rosołowska, Prezes L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Każdego roku, UN Global Compact przyznaje honorowy tytuł Pioniera Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wybranym liderom środowiska biznesu z całego świata, którzy w szczególny sposób angażują się zarówno na rzecz implementacji zrównoważonych celów w swojej korporacji, jak i ich promocji w otoczeniu zewnętrznym.

Powyższe wyróżnienia stanowią wyraz uznania dla Grupy L’Oréal, która aktywnie wspiera działania UN Global Compact i jednocześnie konsekwentnie realizuje zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju i etyki w ramach własnego programu „Dzielenie się pięknem ze wszystkimi” (Sharing Beauty With All). Filozofia działania L’Oréal opiera się na mocnych fundamentach etycznych oraz wartościach takich, jak uczciwość, szacunek, odwaga i przejrzystość, które wyznaczają kierunek rozwoju organizacji i przyczyniają się do budowania jej reputacji. Zasady te są podstawą polityki Grupy w zakresie zgodności ze standardami, odpowiedzialnych innowacji, zarządzania środowiskiem, społecznej odpowiedzialności i filantropii. Ambicją L’Oréal jest stanowienie przykładu dla innych międzynarodowych przedsiębiorstw oraz włączenie etyki na stałe do praktyk biznesowych.

Czytaj wywiad z Emmanuelem Lulinem, starszym wiceprezesem i dyrektorem ds. etyki w L’ORÉAL: Kodeks Etyki w miejscu pracy – to się opłaca!

źródło: materiały prasowe firmy