L’Oréal po raz ósmy Najbardziej Etyczną Firmą na świecie

14 marca 2017

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

Ethisphere Institute największa organizacja na świecie wyznaczająca standardy etyczne w biznesie, wyłoniła listę Najbardziej Etycznych Firm Świata 2017. W gronie wyróżnionych znalazła się Grupa L’Oréal. Firma została nagrodzona m.in. za prowadzenie biznesu zgodnie ze standardami etycznymi i działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. L’Oreal Polska jest partnerem strategicznym FOB i sygnatariuszem Karty Różnorodności.

L’Oréal został wyróżniony w tej kategorii już po raz ósmy i jest jedną z zaledwie dwóch organizacji z branży zdrowia i urody, która znalazła się w tej edycji rankingu.

Fakt, że otrzymaliśmy to wyróżnienie już ósmy raz, to olbrzymi powód do dumy dla pracowników L’Oréal na całym świecie. Także w Polsce etyka biznesu oraz społeczna odpowiedzialność jest podstawą wszystkich podejmowanych przez nas decyzji. Cieszymy się, że nasze wysiłki znów zostały nagrodzone – komentuje Wioletta Rosołowska, Prezes Zarządu L’Oréal Polska.

W 2017 roku Ethisphere już po raz jedenasty wyróżniło organizacje, które są świadome roli, jaką odgrywają w społeczeństwie, a zatem: promują pozytywne zmiany, biorą pod uwagę wpływ swoich działań na pracowników, inwestorów, klientów i pozostałych interesariuszy oraz kierują się wyznawanymi wartościami i kulturą przy podejmowaniu codziennych decyzji.

W ciągu ostatnich jedenastu lat byliśmy świadkami zmiany oczekiwań społecznych, regulacji prawnych i klimatu geopolitycznego. Obserwowaliśmy również, w jaki sposób przedsiębiorstwa uhonorowane tytułem Najbardziej Etycznych Firm Świata stawiają czoła tym wyzwaniom. Nagrodzone przez nas organizacje inwestują w lokalne społeczności na całym świecie, wdrażają strategie zwalczające wykluczenie i wspierające różnorodność oraz koncentrują się na długofalowych działaniach, co daje im znaczną przewagę konkurencyjną. Gratulujemy wszystkim pracownikom L’Oréal tytułu Najbardziej Etycznej Firmy Świata  – powiedział Timothy Erblich, Dyrektor Generalny Ethisphere.

Podstawą oceny Ethisphere jest Ethics Quotient®, czyli współczynnik etyki – metoda, która pozawala na dokonanie analizy ilościowej wyników danego przedsiębiorstwa w obiektywny, konsekwentny i zestandaryzowany sposób. Zebrane informacje pozwalają na dogłębne zbadanie kluczowych obszarów funkcjonowania firmy, dzięki czemu nie ma konieczności uwzględniania wszystkich aspektów zarządzania, ryzyka, zrównoważonego rozwoju, zgodności ze standardami i etyki.

Punkty są następnie przyznawane wszystkim uwzględnionym organizacjom w pięciu kluczowych kategoriach: etyka i zgodność ze standardami (35%), społeczna odpowiedzialność biznesu (20%), kultura etyki (20%), zarządzanie (15%), kierownictwo, innowacyjność i reputacja (10%).

Pełna lista Najbardziej Etycznych Firm Świata w 2017 r. jest dostępna pod adresem: http://worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/honorees/.