L’Oréal na COP24: Ograniczymy emisję CO2 w naszych zakładach, centrach dystrybucji i biurach o 100% do 2025 r

13 grudnia 2018

Dotyczy firmy: L'Oréal Polska,

Redukcja emisji CO2 oraz konieczność poprawy jakości powietrza zdominowały większość dyskusji podczas pierwszego tygodnia Szczytu Klimatycznego ONZ.  Wkład biznesu, który obok rządów i samorządów oraz osób indywidualnych stanowi ważny element działań na rzecz ochrony środowiska, był głównym tematem panelu zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz United Nations Global Compact Network Polska: „Społeczna odpowiedzialność biznesu – przedsiębiorczość na rzecz Zrównoważonego Ekorozwoju”. Uczestnicząca w panelu Prezes L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie Wioletta Rosołowska przedstawiła ambicje klimatyczne Grupy L’Oréal, które zakładają uzyskanie neutralności węglowej placówek produkcyjnych, administracyjnych i badawczych do 2025 r. w odniesieniu do roku bazowego 2016.

– Zmiany klimatyczne i ich konsekwencje, w szczególności zanieczyszczenie powietrza, stanowią nie tylko największe wyzwanie, ale realne zagrożenie dla nas wszystkich. Dlatego nasze ambicje klimatyczne powinny być większe. L’Oréal zwiększa swój wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych wzmacniając swoje zobowiązanie, by do 2025 r. placówki produkcyjne, administracyjne i badawcze stały się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla” – powiedziała Wioletta Rosołowska.

W ramach „Science Based Targets” – wspólnej inicjatywy organizacji CDP, UNGC, WRI i WWF – firma zobowiązała się zredukować emisje gazów cieplarnianych zakresu 1, 2 i 3 w całym łańcuchu wartości o 25 procent do roku 2030 w odniesieniu do roku bazowego 2016. W tym celu, L’Oréal zredukuje absolutne emisje CO2 zakresu 1 i 2 w swoich placówkach produkcyjnych, administracyjnych i badawczych do 2025 r. w odniesieniu do roku bazowego 2016.

Grupa L’Oréal konsekwentnie realizuje 14 z 17 Zrównoważonych Celów ustanowionych przez ONZ w ramach programu „Dzielenie się Pięknem ze Wszystkimi”, który został ogłoszony w 2013 roku i wyznacza konkretne cele na 2020 rok. W 2017 roku Grupa zmniejszyła poziom emisji dwutlenku węgla w swoich fabrykach i centrach dystrybucyjnych o 73 proc. przy globalnym wzroście produkcji o 33 proc. Tym samym osiągnęła  – a nawet przekroczyła – swój pierwotny cel zmniejszenia CO2 o 60% do 2020 r. w 2016 r.

W Polsce zobowiązania Grupy realizowane są przez 2 spółki: L’Oréal Warsaw Plant oraz L’Oréal Polska. L’Oréal Warsaw Plant zredukowała emisję CO2 o 37%, podczas gdy produkcja wzrosła 2,5-krotnie. Centrum Dystrybucyjne L’Oréal w Polsce zmniejszyło emisję o 82% w wartościach bezwzględnych i 92% w g/FG wysłanych, zwiększając aktywność o 85% (jednostki wysłane) w okresie od 2005 do 2017 roku. Ponadto od 2001 roku firma nie oddaje odpadów na wysypiska. Zadecydowała również o zmniejszeniu emisji CO2 z transportu o 20% w odniesieniu do roku bazowego 2011.

Aby jeszcze efektywniej redukować swój ślad węglowy, a jednocześnie wspierać konsumentów w podejmowaniu zrównoważonych wyborów, L’Oréal w 2017 r. poddał ocenie wszystkie wprowadzone na rynek kosmetyki (formuły oraz opakowania 2300 produktów) pod kątem ich wpływu na środowisko i społeczeństwo za pomocą innowacyjnego, specjalnie w tym celu zaprojektowanego narzędzia SPOT (Sustainable Product Optimisation Tool). Uzyskane informacje pozwoliły firmie udoskonalić 76 proc. nowych produktów tak, aby były one bardziej przyjazne ludziom i planecie.  Do 2020 r. 100% produktów firmy będzie miało lepszy profil środowiskowy lub społeczny.

W trakcie COP 24, podczas konferencji prezentującej raport programu „Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce”, firma L’Oréal Polska otrzymała nagrodę za działania na rzecz wdrożenia Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Nagroda „Architekta Rozwoju” została przyznana przez Global Compact Network Poland oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

– Jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody, która potwierdza słuszność naszego głębokiego przekonania, że firmy powinny definiować swój sukces nie tylko w oparciu o efektywność finansową, ale również o wkład w przezwyciężaniu najważniejszych wyzwań środowiskowych i społecznych współczesnego świata, jak zmiany klimatu, niedobór zasobów, ubóstwo i nierówności społeczne – powiedziała Wioletta Rosołowska odbierając nagrodę z rąk Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz Javiera Cortez z UN Global Compact Cities Programme.

źródło:materiały prasowe firmy