Lafarge kolejny raz stawia na relacje i inwestuje w region

28 października 2019

Dotyczy firmy: LafargeHolcim,

3 października na terenie Cementowni Kujawy odbyło się spotkanie, na którym przedstawiciele i eksperci Lafarge odpowiedzieli na 17 potrzeb, które zostały zgłoszone podczas czerwcowego spotkania w ramach sesji dialogu społecznego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele okolicznych gmin, sołectw, szkół, stowarzyszeń i organizacji działających na ich terenie. Firma już od trzech lat zaprasza przedstawicieli regionalnych organizacji, mieszkańców i przedstawicieli gmin do stołu, aby porozmawiać o lokalnych problemach i obszarach, w których może zaproponować pomoc.

Tym razem zadeklarowana została pomoc m.in. w organizacji zajęć z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz pierwszej pomocy dla uczniów szkół na terenie gminy Barcin w ramach organizowanego już od 10 lat Miesiąca Bezpieczeństwa. Dodatkowo z inicjatywy pracowników firmy i WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim przeprowadzone zostaną warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów Zespołu Szkół w Barcinie. Pracownicy-wolontariusze podzielą się wiedzą z zakresu rynku pracy, przybliżą lokalnej młodzieży zasady rekrutacji, pomogą w weryfikacji swoich kompetencji, a także poprowadzą zajęcia, podczas których uczniowie dowiedzą się jak wygląda praca na różnych szczeblach i stanowiskach.

Promocja bezpieczeństwa w pracy w życiu prywatnym jest jednym z najważniejszych celów odpowiedzialnego biznesu realizowanych przez Lafarge w Polsce. Od wielu lat podejmujemy szereg inicjatyw edukacyjnych i komunikacyjnych promujących zdrowie i bezpieczeństwo – mówi Marek Michalski, Dyrektor Cementowni Kujawy. Edukacja to jeden z kluczowych obszarów, w który inwestujemy, gdyż mamy świadomość, że wspieramy w ten sposób wychowanie przyszłej kadry naszych zakładów – dodaje.

Lafarge regularnie wspiera regionalne Pałuckie Centrum Zdrowia, dlatego także w tym roku firma przekazała środki finansowe w wysokości 25 tysięcy złotych i planuje kontynuować wsparcie finansowe na rzecz tej placówki. Dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych otrzymał także Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Duży wkład w lokalne inwestycje ma też Zakład Górniczy “Kujawy”. Od dłuższego czasu wspieramy projekty środowiskowe takie jak np. rekultywacja lasów w okolicy Wojdala, gdzie dostarczamy 120 tys. m3 mas ziemnych. Dzięki temu do marca 2020 roku blisko 4ha nieużytku zostanie zrekultywowane. Wspieramy także lokalne projekty drogowe i nieodpłatnie przekazujemy w formie darowizn kruszywo na ich naprawę – mówi Hubert Włodarski Dyrektor Zakładu Górniczego Kujawy.