Kto rozwija CSR w Polsce?

7 czerwca 2019

Działania osób odpowiedzialnych za realizowanie koncepcji CSR w swoim miejscu pracy są bardzo różnorodne, a zakres obowiązków  szeroki – w zależności od branży, stopnia CSRowego zaawansowania oraz od tego czy jest to przedsiębiorstwo czy organizacja pozarządowa.

Środowisko biznesu a organizacje pozarządowe, administracja publiczna czy uczelnie wyższe to zazwyczaj dwa różne światy, jednak wyzwania stojące przed CSR-owcami funkcjonującymi w tych światach są tak samo wysokie, ponieważ jest to praca często w zupełnie różnych obszarach, w których należy zmagać się z wieloma sprawami naraz. Warto zauważyć, że wdrażanie społecznej odpowiedzialności do środowiska biznesowego czy pozarządowego wymaga dużej odwagi, gdyż często trzeba walczyć o zmianę myślenia całej organizacji w kwestiach środowiskowych, społecznych czy gospodarczych. CSR to mocno interdyscyplinarny obszar, którym często pracują prawdziwi pasjonaci dla których misją jest łączenie różnych aktywności i wyzwań biznesowych ze zrównoważonym rozwojem.

W analizie tematycznej CSR-owiec czyli kto? można przeczytać, że wspomniany już CSR-owiec rozumiejąc potrzeby społeczne i budując potencjał organizacyjny jest odpowiedzialny za opracowywanie dokumentów związanych ze społeczną odpowiedzialności, wypracowywanie standardów współpracy dla różnych grup interesariuszy czy wyznaczanie mierzalnych celów CSR.

Dlatego Forum Odpowiedzialnego Biznesu dostrzegając ogrom pracy i wyjątkowy wkład w rozwój CSR w Polsce wszystkich tych, którzy pracują w tym obszarze chce wyróżnić te osoby, które najbardziej zasłużyły się dla rozwoju tych idei.

Kandydatury można zgłaszać do 7 czerwca 23.59.

Zgłoś kandydata/kę do Nagrody >>

O Nagrodzie

W ramach 3. edycji Nagrody ,,Ludzie, którzy zmieniają biznes” będą oceniane realne działania mające na celu zarządzanie biznesem w sposób zgodny z koncepcją społecznej odpowiedzialności. Formularz zgłoszeniowy może wypełnić dowolna osoba. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez osobę trzecią, Organizator skontaktuje się z kandydatem/-tką aby uzyskać zgody na kandydowanie. Zgłoszenia można dokonać w maksymalnie 2 kategoriach: 1 kategorii głównej oraz 1 kategorii specjalnej. Możliwe jest także zgłoszenie tylko w 1 kategorii: głównej lub specjalnej.

Nabór kandydatów i kandydatek trwa do 7 czerwca 2019 roku i odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy. Trzecia edycja Nagrody zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2017 – 2018. Więcej informacji o Nagrodzie “Ludzie, którzy zmieniają biznes” na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

Kategorie 3. edycji Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes”

I Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim

II Sektor pozabiznesowy – pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim

Kategorie specjalne – dla osób z biznesu i ze środowiska poza biznesowego (organizacje pozarządowe, administracja publiczna, uczelnia wyższa,) które przyczyniły się do propagowania i rozwoju w firmach w Polsce działań z następujących obszarów:

  • zarządzanie różnorodnością – osoba, która przyczyniła się do propagowania idei zarządzania różnorodnością w firmach w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój biznesu w zakresie zarządzania różnorodnością w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
  • wolontariat pracowniczy – osoba, która przyczyniła się do rozwoju wolontariatu pracowniczego w firmach w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim albo osoba wspierająca rozwój wolontariatu pracowniczego w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
  • gospodarka w obiegu zamkniętym – osoba, która przyczyniła się do wprowadzania rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego w biznesie w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój GOZ w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
  • ochrona klimatu – osoba, która przyczyniła się do rozwoju działań na rzecz ochrony klimatu przez biznes w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój działań z zakresu ochrony klimatu w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)
  • zrównoważone innowacje społeczne – osoba działająca na rzecz rozwoju zrównoważonych innowacji społecznych biznesu: pracownik/czka firmy wspierająca/y innowacje w miejscu pracy i/lub poza nim albo osoba działająca na rzecz rozwoju innowacji społecznych biznesu, z ramienia organizacji poza biznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)

Patronat honorowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Rzecznik Praw Obywatelskich
Patronat: Business Centre Club, Centrum Wolontariatu, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Patronat medialny: ngo.pl, Personel Plus

Źródło: Informacja własna