Konsultacje publiczne unijnego planu w zakresie celów klimatycznych

26 maja 2020

Do 2050 r. UE planuje osiągnąć neutralność klimatyczną, tzn. zerową emisję gazów cieplarnianych netto. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat pożądanego poziomu ambicji polityki w zakresie klimatu i energii, niezbędnych działań w różnych sektorach oraz konkretnych strategii politycznych służących zwiększeniu poziomu ambicji w dziedzinie klimatu do 2030 r. Konsultacje online, które potrwają do 23 czerwca, mają również na celu zebranie dalszych informacji, w tym planów działania, wytycznych politycznych i badań dotyczących dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Aby osiągnąć do 2050 r. neutralność klimatyczną, UE zaproponuje obniżenie do 2030 r. emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 50 do 55 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r., a nie jak obecnie o co najmniej 40 proc. UE zgłosi m.in. zmianę do zaproponowanego niedawno Europejskiego prawa o klimacie. W ramach tej inicjatywy ocenione zostaną: skutki gospodarcze i społeczne, a także wpływ na środowisko oraz ewentualne środki z zakresu polityki.

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest sprawienie, by Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. W związku z tym Komisja zamierza zwiększyć cel UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 50 %, a nawet o 55 % w porównaniu z poziomami z 1990 r. Zmiana obecnego celu na 2030 r. to krok na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Pomoże to również ustalić tempo i ukierunkować działania na rzecz transformacji do 2050 r. i zapewnić wiodącą rolę UE w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom w sposób zrównoważony.

Celem konsultacji, które potrwają do 23 czerwca br., jest zebranie opinii na temat pożądanego poziomu ambicji polityki w zakresie klimatu i energii, niezbędnych działań w różnych sektorach oraz konkretnych strategii politycznych służących zwiększeniu poziomu ambicji w dziedzinie klimatu do 2030 r. Konsultacje mają również na celu zebranie dalszych informacji, w tym planów działania, wytycznych politycznych i badań dotyczących dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Ze względu na szeroko zakrojony zakres inicjatywy w konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy obywatele i organizacje. Do odpowiedzi zachęca się różne zainteresowane strony, w tym obywateli i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, środowiska akademickie, władze krajowe, regionalne i lokalne.

Weź udział w konsultacjach >>