Konkurs grantowy Fundacji CEMEX „Fabryka Pomysłów”

7 lutego 2018

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” prowadzi nabór wniosków w Konkursie Grantowym dla organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych, obecnych w miejscowościach, gdzie CEMEX Polska, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prowadzi swoją działalność. Nabór wniosków będzie otwarty do 2 marca, a wyłonienie zwycięskich projektów nastąpi na początku maja.

Wyznając zasadę, że interesariusze firmy najlepiej znają swoje potrzeby, CEMEX, poprzez Fundację co roku zaprasza do konkursu grantowego przedstawicieli lokalnych społeczności – organizacje pozarządowe i instytucje oświatowe (szkoły, centra kultury, biblioteki) z lokalizacji, w których prowadzi działalność biznesową.

W ramach działającego od 2009 r. konkursu „Fabryka Pomysłów” Fundacja wsparła 87 organizacji, które od 2009 roku zrealizowały ponad 200 projektów.

W konkursie wspierane są projekty z następujących obszarów tematycznych: Edukacja, Ekologia, Kultura, Programy obywatelskie, Sport, Projekty szkolne (dedykowany placówkom oświatowym) 

Kto może ubiegać się o dotację?
Wszystkie organizacje pozarządowe i jednostki oświatowe działające w miejscowościach, w których CEMEX prowadzi działalność biznesową.

Kiedy odbywa się konkurs?
Konkurs rozpisywany jest na początku każdego roku kalendarzowego. Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną.

Gdzie szukać informacji?
Zasady konkursu wyznacza aktualizowany co roku regulamin. W trakcie składania wniosków czynny jest specjalny sekretariat, który odpowiada na pytania i wątpliwości.

Więcej informacji o konkursie na www.budujemyprzyszlosc.org.pl.

źródło: materiały firmy, fot. Fundacja CEMEX