Konferencja „Biznes na rzecz Agendy 2030 w Polsce – wyzwania i rozwiązania”

21 stycznia 2020

27 stycznia 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie odbędzie się konferencja „Biznes na rzecz Agendy 2030 w Polsce – wyzwania i rozwiązania”. Podczas tego dorocznego wydarzenia zaprezentowane zostaną działania rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w minionym roku i ogłoszone zostaną plany na kolejny rok. 

Podczas konferencji podsumowana zostanie Kampania 17 Celów 2019: Wspólne Działania, której Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym, a Ministerstwo Rozwoju patronem honorowym. Prowadzona w szerokim partnerstwie firm i instytucji, mobilizuje biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz Agendy 2030. Zaprezentowany zostanie efekt zeszłorocznej edycji Kampanii: Barometr Wpływu. To pionierskie polskim rynku narzędzie do mierzenia wkładu biznesu na realizację Agendy 2030. Powstało we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. W jego tworzenie zaangażowanych było 51 ekspertów z 31 instytucji. Narzędzie składa się z 30 wskaźników dla 6 kluczowych dla polskiego biznesu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa.

Podczas konferencji zaprezentowane będą też najciekawsze ubiegłoroczne inicjatywy prowadzone w partnerstwie firm i instytucji oraz dobre praktyki przedsiębiorstw w Polsce. Przedstawiciele firm dyskutować będą z ekspertami o tym, przy realizacji których punktów Agendy 2030 biznes jest dziś najbardziej potrzebny.

Konferencja jest otwarta dla przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych zainteresowanych realizacją Agendy 2030 w Polsce. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja poprzez formularz online >>

Źródło: mat. pras.