Komisja Europejska wprowadza program, który pomoże MŚP w stosowaniu należytej staranności na przestrzeni ich łańcuchów dostawy metali i minerałów

14 stycznia 2020

Komisja Europejska uruchomiła nową platformę internetową o nazwie due diligence ready!. Celem jest wsparcie sektora MŚP w stosowaniu należytej staranności na przestrzeni ich łańcuchów dostawy metali i minerałów

Program due diligence ready! jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w których łańcuchu dostaw obecne są metale i minerały, a zwłaszcza, choć nie tylko, cyna, tantal, wolfram i złoto. Dzięki programowi MŚP zyskają wsparcie podczas stosowania należytej staranności i prowadzenia odpowiedzialnego zaopatrzenia. Inicjatywa ta pomoże podmiotom objętym wymogiem regulacyjnym, na przykład Rozporządzeniem UE w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, w realizowaniu zobowiązań prawnych.

W portalu internetowym due diligence ready! można uzyskać dostęp do informacji, narzędzi i materiałów szkoleniowych, które pomagają we wprowadzaniu zasad należytej staranności.

W zasobach metali i minerałów drzemie wspaniały potencjał, ale w niektórych regionach surowce mogą być źródłem konfliktów czy powodować naruszanie praw człowieka, a ich wydobycie może negatywnie oddziaływać na środowisko. W rezultacie firmy – w tym MŚP – otrzymują od klientów, dostawców, organów regulacyjnych, inwestorów, organizacji pozarządowych (NGO-sów) oraz konsumentów coraz więcej próśb o wykazanie, że metale i minerały przepływające przez ich łańcuchy dostaw nie powodują szkody ani dla ludzi, ani dla środowiska. Program due diligence ready! opracowano, aby pomóc firmom skuteczniej odpowiadać na tego rodzaju zapytania.

Program Due diligence ready! obejmuje:

  • Serię webinarów edukacyjnych z omówieniem kluczowych koncepcji.
  • Często zadawane pytania (FAQ).
  • Glosariusz
  • Zestaw użytecznych narzędzi z obszaru należytej staranności.

Z programem due diligence ready! stosowanie należytej staranności w łańcuchu dostaw metali i minerałów okaże się proste, wydajne i skuteczne, a firmy wyjdą naprzeciw oczekiwaniom klientów i będą mogły wykazywać, że prowadzą odpowiedzialne zaopatrzenie. Główną inicjatywą o takim charakterze jest nowe Rozporządzenie UE w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Ustanawia wymogi dotyczące należytej staranności w łańcuchu dostaw dla unijnych importerów cyny, tantalu, wolframu i złota.

Źródło: mat. pras.